Anfon rheithgor achos Siddiqi adre'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jason Richards a Ben Hope yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn

Mae rheithgor achos dau ddyn ar gyhuddiad o lofruddio llanc 17 oed yng Nghaerdydd dair blynedd yn ôl wedi eu hanfon adre'.

Eisoes mae Ben Hope, 39 oed, a Jason Richards, 38 oed, ill dau o Gaerdydd, wedi gwadu trywanu Aamir Siddiqi ar garreg drws ei gartre yn ardal y Rhath, Caerdydd.

Maen nhw hefyd wedi gwadu cyhuddiad o geisio llofruddio'i rieni.

Roedd yr erlyniad wedi cyhuddo'r ddau o "anallu syfrdanol" am eu bod wedi lladd y person anghywir.

Clywodd Llys y Goron Abertawe mai'r dyn oedd i fod gael ei ladd oedd tad pedwar o blant oedd yn byw yn agos i Aamir Siddiqi a'i deulu.