BBC Cymru Fyw

Damwain farwol: Cyhoeddi enw

Published
Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i ddamwain farwol yn Sir Ddinbych wedi cyhoeddi enw dyn 31 oed.
Y dyn oedd Stefan James Bowdley.
Cafodd yr heddlu eu galw i ffordd yr A525 yn Llandegla ger tafarn Y Plough toc wedi 11:30pm nos Fercher.
Roedd y dyn ag anafiadau difrifol iawn ar ymyl y ffordd a bu farw'n ddiweddarach.
Mae dyn lleol yn y ddalfa.
Dywedodd yr heddlu eu bod yn ymchwilio i'r posibilrwydd o daro a ffoi.
Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111.