Cefnogwyr canolfan ferlota Caeau Pontcanna yn protestio

Neil McEvoy
Image caption Neil McEvoy: 'Fe fydd refferendwm yn costio tua £20,000'

Mae cefnogwyr canolfan ferlota wedi protestio tu allan i gyfarfod Cyngor Caerdydd yn Neuadd y Ddinas.

Roedd bron 30 o weithwyr wedi clywed y gallai'r ganolfan yng Nghaeau Pontcanna gau erbyn Ebrill 1.

Cafodd y cyfarfod ei ohirio am chwarter awr fel y gallai'r cynghorwyr gwrdd â'r protestwyr.

Doedd y cyngor ddim yn fodlon gwneud sylw cyn y cyfarfod llawn oedd yn trafod manylion eu cyllideb.

Bydd penderfyniad terfynol mewn cyfarfod ddiwedd Chwefror.

Pleidleisiodd cynghorwyr o blaid gohirio'r cyfarfod am gyfnod wedi i arweinydd grŵp Plaid Cymru, Neil McEvoy, eu hannerch.

'Gorfodi'

"Dwi am i gynghorwyr sy'n gorfodi'r penderfyniad hwn ar bobol gwrdd â'r rhai fydd yn cael eu heffeithio," meddai.

Dywedodd y byddai cyfarfod cyhoeddus o fewn dyddiau ac y byddai ymgyrchwyr yn ystyried cynnal refferendwm.

Image caption Roedd protestwyr tu allan i Neuadd y Ddinas

"Fe fydd refferendwm yn costio tua £20,000."

Mae'r ganolfan yn arbenigo mewn rhoi gwersi i blant a phobl anabl a mwy na 600 yn gyffredinol yn mynd yno bob wythnos i gael gwersi.

Os yw'n cau, bydd yn ergyd i'r defnyddwyr a byddai angen diswyddo 13 o weithwyr llawn amser ac 14 o staff rhan amser.

Byddai tynged 50 o geffylau hefyd yn ansicr.