Gwahardd rhag gyrru am flwyddyn wedi damwain yn Nelson

  • Cyhoeddwyd
House in Caerphilly damaged by carFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y tŷ teras yn Nelson ger Caerffili yn deilchion

Mae dyn ifanc wedi ei wahardd rhag gyrru am flwyddyn wedi iddo ddymchwel tŷ wrth yrru jîp ei dad ar ôl parti.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod Robbie Morgan, 18 oed o Dreharris ger Merthyr Tudful, wedi gwyro oddi ar y ffordd, gan daro tŷ teras yn Nelson ger Caerffili yn Rhagfyr 2011.

Dim ond ers chwe mis yr oedd wedi bod yn gyrru a tharodd fenyw 18 oed gafodd anafiadau difrifol.

Roedd yn ddieuog o yrru'n beryglus ond yn euog o yrru heb y gofal a'r sylw dyladwy.

Cafodd dirwy o £600.

Dywedodd y myfyriwr, oedd yn gwadu cyhuddiad o yrru'n beryglus, fod gyrrwr arall wedi tynnu allan o'i flaen.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Robbie Morgan ar faglau wrth gyrraedd y llys

'Amrantiad'

Dywedodd wrth y llys: "Digwyddodd y ddamwain am ei bod hi wedi tynnu allan o 'mlaen i - roeddwn i'n methu osgoi'r peth.

"Doeddwn i ddim yn disgwyl i hynny ddigwydd. Roedd hi'n noson ddistaw iawn heb lawer o geir ar y ffordd.

"Digwyddodd y cyfan ar amrantiad. Daeth allan o le parcio a rhwystro'r ffordd o 'mlaen i. Fe wnes i fy ngorau i droi i ffwrdd a brecio.

"Doedd gen i ddim dewis - petawn i heb droi i ffwrdd fe fyddwn i wedi taro'n syth yn erbyn y car."

Clywodd y llys bod y diffynnydd wedi bod mewn parti chweched dosbarth ac wedi gadael gyda ffrindiau i brynu bwyd a sigarets o garej cyfagos.

Gwylio'r teledu

Dywedodd yr erlyniad fod y car arall - Renault Megane - eisoes yng nghanol y ffordd yn disgwyl cael troi i'r dde a bod Morgan wedi ei weld yn rhy hwyr am ei fod yn gyrru'n gyflymach na'r uchafswm o 30 m.y.a.

Dywedodd Kelly Anne Thomas, oedd yn teithio yn yr ail gar: "Fe ddaeth y jîp o nunlle ac wrth i ni ei weld fe darodd yn ein herbyn."

Clywodd y llys fod y cerbyd wedi gadael y ffordd a tharo yn erbyn Geraldine Downy a gafodd ei thaflu 15 troedfedd i'r awyr.

Yna fe darodd y cerbyd erbyn cartref Lucie Flowers. Ni chafodd hi ei tharo am ei bod yn gwylio'r teledu yn y llofft ar y pryd.