Saer Doliau ag isdeitlau

Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Invertigo
Disgrifiad o’r llun,
Daw actorion Saer Doliau o ysgol ddrama'r Guildhall

Ger gorsaf London Bridge yng nghanol Llundain, geiriau Gwenlyn Parry sy'n llenwi ystafelloedd ymarfer cwmni theatr Invertigo.

Ar nos Sul roedd ei ddrama alegorïaidd Saer Doliau yn cael ei berfformiad cyntaf yn Gymraeg yn Llundain, gan griw o raddedigion o ysgol ddrama'r Guildhall.

Bydd y perfformiadau'n parhau tan Chwefror 19.

Mae is-deitlau ar sgrin deledu wrth ochr y llwyfan yn theatr y Finborough i'r di-Gymraeg ymhlith y gynulleidfa.

Dywedodd Sion Alun Davies, actor a chyd-gyfarwyddwr artistig y cwmni, ei bod yn bwysig i gynulleidfaoedd di-Gymraeg cael profiad o waith Gwenlyn.

Tipyn o her

"O ran drama Cymraeg, mae Saer Doliau yn glasur, a rôl Ifans - y saer - yw un o'r rolau fwyaf yn y theatr Gymraeg," meddai.

"Mae Gwenlyn Parry yn ysgrifennu fel yr Harold Pinter Gymraeg, ac mae'n bwysig i ddod â chlasur o ddrama Gwenlyn i Lundain a'i rhannu gyda chynulleidfa newydd."

Seiriol Thomas sy'n chwarae rhan y saer - cymeriad sydd yn ymladd yn erbyn newid a moderneiddio sydd yn thema gyson trwy naratif alegorïaidd y ddrama.

Ac yn ôl Seiriol, mae llwyfannu gwaith yn Gymraeg yng nghanol Llundain yn dipyn o her.

"Bues i'n siarad gyda rhywun ac yn egluro fy mod i'n gwneud drama drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, ac roedd y person yma yn gofyn 'pam gwneud hi yn Gymraeg?'," meddai.

"Roeddwn i'n meddwl bod hwnna'n eithaf sarhaus mewn ffordd, achos tasa hwn yn ddrama trwy gyfrwng Ffrangeg neu Eidaleg, buasai yna ryw caché arbennig iddo.

"Ond y bobl sydd ddim yn agored i'r profiadau yma - yn ddigon tebyg i neges y ddrama - sy'n colli'r cyfle i fwynhau dramâu sydd mewn ieithoedd eraill, ac ieithoedd lleiafrifol."

'Gwerth chweil'

Dydy dramâu mewn ieithoedd lleiafrifol ddim yn dierth yn Theatr y Finborough yn ardal Earl's Court. Mae cynhyrchiad Cymraeg eisoes wedi'i lwyfannu yno, ac un sy'n defnyddio Gaeleg oedd yno cyn i Saer Doliau agor i'r cyhoedd.

Mae Steffan Donnelly yn chwarae rhan y Llanc, ac yn gyd-gyfarwyddwr artistig cwmni Invertigo. Mae'n teimlo'n gryf am bwysigrwydd y Gymraeg ymhlith yr ieithoedd sy'n ymddangos ar lwyfannau ar draws y byd.

"Un o'r prif bethau am Invertigo ydy ein bod ni wir ddod a dramâu Ewropeaidd i'r llwyfan, ac rydyn ni'n gweld y Gymraeg fel un o'r ieithoedd Ewropeaidd.

"Mae'n gallu sefyll ar ben ei hun, yn gryf, fel rhywbeth gwerthfawr i'r byd. Ac rwy'n meddwl bod hi'n bwysig iawn dweud hyn wrth bobl yn Llundain, a dangos bod gennym ni diwylliant a chelfyddydau hynod o ddiddorol a gwerth chweil," meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol