Ymosod ar noson gyntaf yn y coleg

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Yr Wyddgrug
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr achos ei glywed yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Cafodd dyn 32 oed ei garcharu am flwyddyn am ymosodiad rhyw ac am ymosod ar ddyn gyda chyllell yn dilyn digwyddiad ar ei noson gyntaf yn y coleg.

Roedd Carl Wayne Roberts, o Gaergybi, yn alcoholig ond nid oedd wedi cael diod am gyfnod hir, ac roedd wedi gwella i'r fath raddau fel ei fod wedi cael cynnig lle ar gwrs cerddoriaeth yng Ngholeg Harlech.

Ond ar ei noson gyntaf yno fe aeth i'r dafarn gyda'i gyd-fyfyrwyr a chymryd diod o alcohol am y tro cyntaf ers tro.

Dechreuodd ymddwyn yn ymosodol a gofynnwyd iddo adael y dafarn.

Cyllell

Yn ddiweddarach fe gyflawnodd ymosodiad rhyw ar ferch ifanc drwy roi ei law i lawr ei throwsus a thu mewn i'w dillad isaf, a gafaelodd yn ei gwddf tra'n gafael mewn cyllell.

Pan geisiodd dyn ifanc arall ymyrryd, fe wthiodd y gyllell i wyneb y dyn gan achosi anaf i'w foch.

Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands y gallai'r gyllell fod mynd i lygad y dyn ac achosi anaf llawer gwaeth.

Roedd Roberts wedi cael ei ddedfrydu'n flaenorol i ddedfryd o garchar amhenodol er mwyn gwarchod y cyhoedd wedi iddo drywanu dyn yn ei goes gyda photel.

Roedd ganddo hefyd 57 o euogfarnau eraill yn ei erbyn.

Gwelliannau

Wrth ei amddiffyn dywedodd Mark Connor bod ei gleient am ymddiheuro am ei ymddygiad, a'i fod wedi siomi ei hun, ei deulu a'i ffrindiau.

Pan gafodd ei rhyddhau o'i ddedfryd flaenorol, ymunodd Roberts gyda grwp Alcoholics Anonymous ac roedd wedi gwneud gwelliannau mawr ac wedi cael cynnig mynd ar y cwrs.

Dywedodd Mr Connor: "Y gwirionedd yw nad oedd yn ddigon cryf yn emosiynol ar gyfer y fath newid.

"Roedd yn pryderu rhywfaint am ei noson gyntaf yno, ac fe gymrodd ddiod gan feddwl y gallai ymdopi ar ôl tair blynedd heb yfed."

Ychwanegodd bod Roberts yn benderfynol o newid ei fywyd, ac roedd eisoes wedi bod ar gyrsiau priodol er mwyn troi dalen newydd.

Cafodd ei ddedfrydu i garchar am flwyddyn gyda chyfnod estynedig o ddwy flynedd ar drwydded i ddilyn, a bydd rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am gyfnod o saith mlynedd.