Eisteddfod yr Urdd yn ymweld â'r Bala yn 2014

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu Eisteddfod yr Urdd ym Meirionnydd y tro diwethaf yn 1994

Cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru mai caeau Rhiwlas ger Y Bala fydd cartref yr Eisteddfod pan fydd hi'n ymweld â Meirionnydd yn 2014.

Yn ystod y broses ymgynghori, gychwynnodd nôl yn nechrau 2012, cafodd drigolion Meirionnydd gais i gynnig lleoliadau posibl ac o ganlyniad fe ymwelwyd gyda naw safle ym mhob cwr o'r sir.

Wedi'r ymweliadau cychwynnol, lluniwyd rhestr fer o dri safle - yn Nhywyn, Harlech a'r Bala.

Holiwyd barn sefydliadau a deiliaid diddordeb allanol, ac o ganlyniad penderfynodd Pwyllgor Technegol Canolog yr Eisteddfod mai'r Bala oedd y lleoliad mwyaf addas.

'Cryfderau amlwg'

Yn ôl Aled Sion, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod:

"Er bod gan y tri safle ar y rhestr fer gryfderau a rhagoriaethau, roedd cryfderau amlwg yn Y Bala. Yn benodol, mae digon o dir da, addas ar y safle ac mae'n hygyrch o bob cyfeiriad.

"Mae'r safle hefyd wedi bod yn gartref i ddwy Eisteddfod Genedlaethol lwyddiannus, ddangosodd fod y systemau trafnidiaeth a pharcio yn gweithio yn dda iawn yn y lleoliad.

"Mae hefyd digon o dir gwastad yn y safle i leoli'r Maes, Maes Carafannau a'r Meysydd Parcio ac mae'n agos at y dref.

"Hoffwn ddiolch i'r pwyllgorau lleol a'r asiantaethau allanol am eu mewnbwn i'r broses ymgynghori ac edrychwn ymlaen at Eisteddfod lwyddiannus ym Meirionydd yn 2014."

Ychwanegodd Hedd Pugh, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith:

"Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr fod cynifer o ardaloedd gwahanol ym Meirionnydd yn awyddus i groesawu'r Eisteddfod i'w bro ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda phobl o bob rhan o'r sir er mwyn sicrhau Eisteddfod fythgofiadwy ym Meirionnydd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol