Ffafrio cynnig Viridor ar gyfer adeiladu llosgydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Llun arlunydd o safle arfaethedig Viridor yn y Sblot, Caerdydd

Caerdydd sy'n cael ei ffafrio fel lleoliad ar gyfer adeiladu llosgydd newydd i siroedd de ddwyrain Cymru.

Mae pum awdurdod lleol yn yr ardal - sef Bro Morgannwg, Caerffili, Caerdydd, Casnewydd a Sir Fynwy - wedi ffurfio'r Prosiect Gwyrdd er mwyn delio â gwastraff sy'n anodd ei ailgylchu.

Dim ond dau gwmni oedd ar ôl yn y ras - sef Viridor a Veolia Environmental Services. Mae'r ddau gwmni eisoes yn gweithredu safleoedd llosgi gwastraff a defnyddio ynni ar gyfer y Grid Cenedlaethol neu ar gyfer diwydiant yn Lloegr.

Cyhoeddwyd brynhawn dydd Gwener mai cynnig cwmni Viridor sy'n cael ei ffafrio.

Mae Viridor wrthi'n adeiladu eu llosgydd ym Mae Caerdydd ar hyn o bryd.

Cafodd y cwmni ganiatâd cynllunio yn 2010, a thrwydded i redeg y llosgydd gan Asiantaeth yr Amgylchedd ym mis Tachwedd yr un flwyddyn.

Argymhelliad

Argymhelliad yw'r cyhoeddiad ddydd Gwener a bydd y pum awdurdod yn penderfynu nawr a ydyn nhw am ei dderbyn.

Mae disgwyl penderfyniad terfynol erbyn yr haf ac fe allai'r cytundeb gael ei arwyddo cyn diwedd mis Gorffennaf.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd y Prosiect Gwyrdd:

"Mae datrysiad Viridor, sy'n seiliedig ar gyfleuster Troi Gwastraff yn Ynni ym Mharc Trident yng Nghaerdydd, yn cynnig gwerth gwych am arian.

"O gymharu â'r trefniadau tirlenwi presennol, amcangyfrifir y bydd y 5 Cyngor yn sicrhau arbedion o fwy na £11 miliwn yn ystod y flwyddyn gyntaf o weithredu.

"Ar gyfartaledd, mae hynny'n arbediad o 50% o gymharu â'r gost amcangyfrifedig o barhau i ddefnyddio safleoedd tirlenwi."

Gwrthwynebiad

Dywedodd Howard Ellard, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Viridor:

"Yn ddibynnol ar benderfyniad y cynghorau, rydym yn edrych 'mlaen at weithio gyda'r Prosiect Gwyrdd i gwblhau unrhyw fanylion er mwyn dechrau ar y gwasanaeth hanfodol yma i'r partneriaid prosiect a'u trigolion."

Mae ymgyrchwyr yn y ddwy ddinas yn gwrthwynebu'r datblygiad.

Mae grŵp Caerdydd yn Erbyn y Llosgydd yn cwrdd bob wythnos, ac ar fin rhoi cais am orchymyn yn yr Uchel Lys i atal gwaith adeiladu Viridor, gan geisio perswadio'r cyngor bod Viridor yn torri rhai amodau'u caniatâd cynllunio ers mis Mawrth y llynedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol