Gwrthdrawiad: Gyrrwr wedi marw

Cyhoeddwyd

Cafodd gyrrwr ei ladd yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yr A449 yng Nghasnewydd fore Llun.

Fe gafodd yr heddlu eu galw i'r safle am 8:35am wedi i gerbyd Peugeot 407 lliw arian fod mewn gwrthdrawiad.

Roedd y gyrrwr wedi marw yn y fan a'r lle. Dywed yr heddlu mai dyn 46 oed o ardal Y Fenni ydoedd.

Cafodd yr A449 i gyfeiriad y de ei chau rhwng Rhaglan a Chasnewydd, a'r cyngor i yrwyr yw osgoi'r ardal os yn bosibl.

Mae Heddlu Gwent yn gofyn i unrhyw un a welodd y digwyddiad i gysylltu gyda'r Uned Ymchwilio Gwrthdrawiadau ar 01633 642404.