Profion iechyd: Torri addewid?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y gweinidog: 'Bydd ein hagwedd yn arloesol ...'

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd profion iechyd i bobl dros 50 oed, un o addewidion Llafur yn Etholiad y Cynulliad, yn cael eu cynnig ar-lein ac na fyddai meddygon teulu yn eu cynnal.

Yn ôl y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, byddai hyn yn cyd-fynd â thwf siopa a bancio ar-lein.

"Bydd ein hagwedd yn arloesol ac yn gyfannol," meddai.

Ond mae'r gwrthbleidiau wedi dweud bod Llafur wedi torri addewid.

Iechyd Cyhoeddus Cymru fydd yn datblygu'r cynllun fydd yn cael ei gyflwyno dros gyfnod o dair blynedd.

"Bydd y rhaglen archwiliadau iechyd yn cynnig porth modern at wasanaethau ataliol a gwybodaeth am iechyd yng Nghymru fydd yn gallu helpu pobl dros 50 oed i wneud dewisiadau i sicrhau gwell iechyd a lles," meddai'r gweinidog.

'Ansawdd uchel'

"Bydd pobl yn cael cyngor o ansawdd uchel ar ystod o faterion yn ymwneud ag iechyd a materion cymdeithasol sy'n gallu cael ei deilwra i'w hamgylchiadau personol eu hunain yn ogystal â gallu manteisio ar fwy o'r gwasanaethau ataliol cenedlaethol a lleol mwyaf effeithiol."

Yn 2013-14 bydd £740,000 yn cael ei glustnodi.

Roedd y maniffesto wedi dweud y byddai meddygon teulu, nyrsys, fferyllwyr a phobl broffesiynol eraill yn arwain y cynllun.

Dywedodd Darren Millar ar ran y Blaid Geidwadol: "Maen nhw wedi torri addewid ... roedd yn bolisi iechyd allweddol yn 2011."

Mae Elin Jones, llefarydd iechyd Plaid Cymru, wedi dweud ei bod yn amau a allai gwefan gymryd lle meddyg teulu.

"I bob pwrpas mae hwn yn dro pedol."

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams: "Roedd Llafur yn falch iawn o'r polisi gafodd gyhoeddusrwydd mawr ond erbyn hyn maen nhw wedi dangos eu hanallu i droi addewid yn ffaith."