Cynllun £1.25m i ddarlledu cyfarfodydd cyngor arlein

Bysellfwrdd
Image caption Mae Cyngor Sir Fynwy yn awr yn gwario £85,000 ar gyfleusterau darlledu dros y we

Mae mwy o gynghorau yn bwriadu darlledu eu cyfarfodydd ar-lein i alluogi trethdalwyr i wylio'r trafodaethau yn eu cartrefi.

Mae £1.25m wedi ei glustnodi gan Lywodraeth Cymru i osod cyfarpar darlledu mewn siambrau cynghorau i "wella democratiaeth leol".

Mae Cyngor Sir Fynwy yn awr yn gwario £85,000 ar gyfleusterau darlledu dros y we yn eu pencadlys newydd ym Mrynbuga.

Mae Cyngor Powys eisoes wedi darlledu sawl cyfarfod ar-lein ac mae un cyfarfod ynghylch cynllun fferm wynt wedi cael ei wylio 10,000 o weithiau ar-lein.

Cyllid

Yn awr mae cynghorau eraill yng Nghymru wedi datgan eu bod am wneud eu cyfarfodydd yn fwy agored i'r cyhoedd drwy ddarlledu ar-lein.

Ac mae'r cyfarpar a ddefnyddir yn golygu gall cynghorwyr fynychu cyfarfodydd o bell drwy ddefnyddio cysylltiadau rhyngweithiol a chyfrifiadur.

Cyhoeddwyd y byddai'r cyllid ar gael gan y Gweinidog Cymunedau a Llywodraeth Leol, Carl Sargeant.

"Mae datblygiadau mewn technoleg cyfathrebu mewn gwlad ddemocrataidd fodern yn golygu y dylai aelodau'r cyhoedd weld sut y mae penderfyniadau sy'n effeithio eu bywydau bob dydd yn cael eu gwneud," meddai.

O bell

Gofynnodd BBC Cymru i'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru am eu cynlluniau ar gyfer darlledu cyfarfodydd ar-lein.

Dywedodd cynghorau Ceredigion, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen eu bod yn ystyried darlledu eu cyfarfodydd ar-lein.

Cafodd un o gyfarfodydd cyngor Powys ei ddarlledu ar-lein am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf 2011 pan gafodd cyfarfod am gynlluniau fferm wynt gael ei wylio 1,500 o weithiau cyn i drafodaethau eraill ar y pwnc gael eu gwylio ar-lein 3,000 a 10,000 o weithiau.

Mae Cyngor Ynys Môn yn gosod darllediadau clywedol o'u cyfarfodydd cynllunio ar-lein.

Dywed Cyngor Sir Fynwy fod ganddynt y dechnoleg i alluogi cynghorwyr i fynychu cyfarfodydd o bell.

Mae dirprwy arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Bob Greenland, wedi cyflwyno dwy eitem i gyfarfodydd o bell gan gynnwys un tro pan oedd yn Salt Lake City yn nhalaith Utah yn America.

Dywedodd rhai o'r cynghorau eu bod yn ail-ystyried polisïau fyddai'n galluogi i'w cyfarfodydd gael eu darlledu neu gael eu gosod ar wefannau cymdeithasol fel Twitter.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.