Asbestos yn Ysgol Cwmcarn: Risg yn llawer llai

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ysgol Uwchradd Cwmcarn ei chau fis Hydref y llynedd

Mae risg asbestos yn Ysgol Uwchradd Cwmcarn yn Sir Caerffili yn llawer llai na'r hyn a awgrymwyd mewn adroddiad blaenorol, yn ôl adroddiad newydd.

Cafodd yr ysgol ei chau fis Hydref y llynedd ac roedd rhai wedi galw am ei dymchwel.

Roedd adroddiad blaenorol wedi awgrymu y gallai'r asbestos beryglu iechyd.

Mae'r adroddiad newydd wedi edrych yn fanwl ar risg trosglwyddo ffibrau asbestos o fyrddau ynysu yn y nenfwd i ystafelloedd.

Doedd y lefelau ddim yn beryglus, meddai'r ysgol.

Casgliad yr adroddiad oedd: "Os yw gwaith cynnal a chadw'n cael ei wneud yn ofalus, mae'n debyg na fydd y deunydd yn y byrddau yn y nenfwd yn arwain at gysylltiad ag asbestos yn yr awyr, hynny yw mewn modd y gellir ei fesur."

Chwythu'r asbestos

Caeodd yr ysgol, sydd â 900 o ddisgyblion, ym mis Hydref y llynedd am fod adroddiad wedi dweud bod asbestos yn y prif adeilad.

Ar hyn o bryd mae'r disgyblion yn cael eu haddysg ar gampws Coleg Gwent yng Nglyn Ebwy.

Roedd yr adroddiad cynta', un Santia Asbestos Management, wedi awgrymu bod y system wresogi wedi chwythu'r asbestos a bod y ffibrau 10 gwaith yn uwch na'r lefel dderbyniol.

Ond mae'r adroddiad diweddara', yr oedd y Gweithgor Iechyd a Diogelwch wedi ei gomisiynu, wedi awgrymu bod lefel y ffibrau yn "llawer is".

Bydd arolwg o fewn wythnosau ac ar sail hynny bydd y cyngor yn penderfynu beth fydd y camau nesa'.

Dywedodd y cyngor a'r ysgol: "Rydyn ni'n obeithiol y bydd ateb priodol i'r problemau ar safle'r ysgol.

"Lles y disgyblion a'r athrawon yw'r flaenoriaeth."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol