Ymgyrch wedi marwolaeth merch dair oed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Lindsay a Pete Burgess wedi bod yn ymgyrchu ers marwolaeth eu merch, Meg, yn 2008

Cafodd ymgyrch mam a thad ei drafod yn Nhŷ'r Cyffredin yn ddiweddarach wedi i'w merch gael ei gwasgu i farwolaeth pan ddisgynodd wal ar ei phen.

Bu farw Meg Burgess, 3, wrth iddi gerdded adre' o'r siop gyda'i mam a'i brawd bach yng Ngallt Melyd, Sir Ddinbych, ym mis Gorffennaf 2008.

Mae ei rhieni, Lindsay a Pete Burgess, yn galw ar i adeiladwyr orfod cael trwydded i gynnal gwaith ac maent wedi cael cefnogaeth eu Haelod Seneddol lleol yng Nghaer.

Fe gododd Stephen Moseley y mater yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Mawrth.

"Mae hwn yn achos mor drist ac yn tynnu sylw at bwysigrwydd rheoleiddio'r diwydiant adeiladu domestig", meddai Mr Moseley mewn datganiad.

Carchar

Fe gyflwynodd Mr Moseley gynnig rheol 10 munud i daclo'r sefyllfa ar hyn o bryd, ble mae "unrhyw un yn gallu adeiladu wal a gosod llwyth o rwbel yn ei herbyn, heb yr angen i edrych ar ei diogelwch".

Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Meg yn cerdded adre' o'r siop gyda'i theulu pan ddisgynodd wal ar ei phen

Fis Hydref diwetha', cafodd yr adeiladwr George Collier, o Fae Cinmel yn sir Conwy, ei garcharu am ddwy flynedd ar ôl i lys ei gael yn euog o esgeulustod difrifol yn dilyn marwolaeth Meg.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod Collier, 49, wedi bod yn adeiladu wal oedd yn 22m (72 troedfedd) o hyd a bron i 1.6m (5 troedfedd, 3 modfedd) o uchder, ac wedi gosod 26 tunnell o rwbel a blociau'r tu ôl iddi.

Doedd y wal ddim wedi'i hangori'n iawn a doedd 'na ddim mesurau wedi'u cymryd i ddiogelu cerddwyr oedd ar y palmant. Fe ddisgynodd y wal mewn un darn.

Ers y digwyddiad, mae rhieni Meg wedi ymgyrchu dros welliannau o fewn y diwydiant adeiladu i atal rhoi rhagor o fywydau mewn perygl.

Dywedodd Mrs Burgess ei bod eisiau diolch i Mr Moseley am godi'r mater yn y Senedd, gan ddweud y byddai'n "codi ymwybyddiaeth o'r sefyllfa".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol