Rhybudd am rew ac eira mewn rhai mannau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Achosodd eira a rhew drafferthion i deithwyr fis diwetha'

Mae 'na rybudd i fodurwyr y gallai rhew achosi problemau teithio mewn rhannau o Gymru ddydd Mawrth, wrth i'r tymheredd ostwng ac eira gyrraedd rhai ardaloedd.

Bydd yr eira'n disgyn ar dir uchel ar y cyfan, ond mae disgwyl gwyntoedd cryfion iawn ar hyd arfordir y gorllewin.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am rew, ac yn darogan y bydd cawodydd gaeafol a gwyntoedd cryfion dros nos.

Bu'n rhaid i nifer o ysgolion gau ac achoswyd problemau traffig fis diwetha' oherwydd eira.

Roedd llawer o ffyrdd ynghau, gan gynnwys rhai ffyrdd mynyddig am nifer o ddyddiau, ac roedd dros 1,000 o bobl wedi colli eu cyflenwadau trydan mewn rhannau o'r wlad.

Mae rhybudd y Swyddfa Dywydd am rew mewn grym dros nos tan 11:00am bore dydd Mawrth ac mae'n berthnasol i'r rhan fwya' o Gymru heblaw am y de orllewin a rhan uchaf y gogledd orllewin.

Yn ôl arbenigwyr, gallai tua 1 - 2 cm (0.4 - 0.8 modfedd) o eira ddisgyn ar dir mewnol ddydd Mawrth, gyda hyd at 2 - 5 cm (0.8 - 2 modfedd) yn disgyn ar dir uwch.

Gallai gwyntoedd cryfion hefyd fod yn broblem, yn enwedig yn y gorllewin ac ar dir uchel.

Mae disgwyl i'r cawodydd gaeafol droi'n law yn ddiweddarach yn y dydd.

Hefyd gan y BBC