Achub dau 'gorfentrus' o forglawdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae pen pella morglawdd Caergybi filltir a hanner o'r lan

Cafodd dau feiciwr eu disgrifio yn "orfentrus" gan achubwyr wedi iddyn nhw seiclo i ben draw morglawdd yng Nghaergybi nos Lun.

Bu'n rhaid i fad achub y dref fynd allan mewn tywydd ofnadwy i achub y ddau wedi iddyn nhw gael eu gweld filltir a hanner o'r lan.

Gan fod tonnau yn chwalu dros y ddau, roedd pryder y gallai'r beicwyr gael eu hysgubo allan i'r môr.

Fe gawson nhw'u hachub, ac roedd criw ambiwlans yn disgwyl amdanyn nhw ar y lan.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwylwyr y Glannau eu bod wedi eu synnu o weld bod y ddau yn eu hugeiniau cynnar, a'u bod wedi meddwl y dylai'r ddau wybod yn well.

Cafodd y ddau gyngor diogelwch gan yr awdurdodau priodol.