EOS: Adfer y gerddoriaeth?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na dros fis ers i EOS a'r BBC geisio dod i gytundeb ynglŷn â thaliadau i artistiaid

Mae un o aelodau bwrdd EOS wedi awgrymu y gallai cerddoriaeth aelodau'r corff trwyddedu gael ei chwarae eto ar donfeddi Radio Cymru tra bod y trafodaethau gyda'r BBC yn parhau.

Ers Ionawr 1, does gan BBC Radio Cymru ddim hawl i ddarlledu gwaith dros 300 o artistiaid sy'n aelodau o EOS oherwydd anghydfod am daliadau hawlfraint am eu gwaith.

Mae EOS yn cynnal cyfarfodydd cyffredinol blynyddol i drafod y ffrae gyda'r BBC ynglŷn â thaliadau i gerddorion, awduron a chyhoeddwyr, y cynta' yng Nghaerdydd nos Fawrth a'r ail yng Nghaernarfon nos Wener.

Er na fydd yna unrhyw bleidlais, dywedodd EOS fod y cyfarfodydd yn gyfle i'w haelodau fynegi barn.

'Colli gwrandawyr'

Ar y Post Cyntaf fore Mawrth dywedodd Dafydd Roberts o EOS bod y ddwy ochr wedi bod yn trafod a llythyru'n gyson dros yr wythnos diwethaf.

"Mae'n bosib iawn y bydd cyhoeddiad cyn bo hir hwyrach bod modd adfer y gerddoriaeth i Radio Cymru tra ydan ni'n dal i drafod.

"Mae hynny yn opsiwn, yn sicr.

"Rydym wedi bod yn ildio tir drwy'r misoedd i gyd - dyna yw trafod, mae un ochr yn ildio ac mae'r llall yn ildio.

"Rydym yn bryderus wrth gwrs am Radio Cymru. Dydyn ni ddim isho gweld Radio Cymru yn colli gwrandawyr, felly rhan o'r trafodaethau yw adfer y gerddoriaeth tra bod y trafodaethau'n parhau.

"Radio Cymru yw'n radio cenedlaethol ni, ac rydym am sicrhau bod hwnnw'n parhau. Mae nifer o bethau'n digwydd cyn bo hir - Cân i Gymru, (Eisteddfod) yr Urdd ac yn y blaen - a 'dan ni ddim yn credu ei bod yn deg y byddai unrhyw un sydd wedi bod yn trefnu ers dwy flynedd yn colli'r cyfle i glywed perfformwyr ar y radio."

Cwtogi oriau

Mae'r BBC wedi cynnig mynd â'r trafodaethau gerbron cymodwr annibynnol ond mae rhai aelodau o EOS eisoes wedi dweud na fyddan nhw o blaid hynny.

Roedd y cerddor Bryn Fôn wedi dweud: "Bydd rhaid i ni gael cytundeb ... ond mae cymodi annibynnol yn rhyw fath o ymarfer. Ticio bocsys ydi o."

Mae EOS, sy'n cynrychioli tua 300 o gerddorion Cymraeg, am i'r BBC wella'r cynnig ynglŷn â thaliadau i gerddorion, awduron a chyhoeddwyr.

Ers Ionawr 1 eleni dyw Radio Cymru ddim wedi gallu chwarae dros 30,000 o ganeuon Cymraeg.

Bu'n rhaid iddyn nhw hefyd gwtogi oriau darlledu'r orsaf.

Mae caneuon Saesneg a cherddoriaeth glasurol ac offerynnol yn cael eu chwarae ar Radio Cymru ar hyn o bryd.

Llwyddodd EOS i ddod i gytundeb serch hynny gyda S4C cyn y Nadolig.

Mae cyfarfodydd cyffredinol EOS rhwng 6:00pm ac 8:00pm yng nghanolfan y Chapter yng Nghaerdydd nos Fawrth ac yn Galeri Caernarfon nos Wener.