'Newydd da' i gwsmeriaid Dŵr Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dŵr Cymru'n cyflenwi'r rhan fwya' o gartrefi yng Nghymru, tra bod Severn Trent yn gwasanaethu nifer o gartrefi yn y canolbarth

Cwsmeriaid Dŵr Cymru fydd yn gweld y cynnydd isa' yn eu biliau o fis Ebrill o'i gymharu â chwsmeriaid eraill yng Nghymru a Lloegr, yn ôl y cwmni.

Bydd prisiau blynyddol yn codi 1.7% ar gyfartaledd, tra bydd cwmnïau eraill yn cynyddu eu prisiau 3.5% ar gyfartaledd.

Mae Severn Trent, sy'n cyflenwi dŵr i nifer o gartrefi yng nghanolbarth Cymru, yn codi'u prisiau o 2.2%, a bydd cwsmeriaid Dyffryn Dyfrdwy yn gweld prisiau'n codi hyd at 4.1%.

Dywed rheoleiddiwr y diwydiant fod y cynnydd o ganlyniad i chwyddiant.

Yn ôl Ofwat, mae disgwyl i'r bil blynyddol am ddŵr a charthffosiaeth godi 3.5%, neu tua £13.

Mae'n golygu y byddai cwsmer yn talu £388 ar gyfartaledd yn 2013/14.

Dywed Dŵr Cymru y bydd eu biliau nhw, ar gyfartaledd, yn codi o £427 i £434 y flwyddyn - y bedwaredd flwyddyn i'r cwmni gadw'r cynnydd islaw lefel chwyddiant.

Buddsoddiad

Meddai cyfarwyddwr ariannol y cwmni, Chris Jones: "Ni yw'r unig gwmni dŵr a charthffosiaeth sydd wedi torri lawr ar gostau gweithredol dros y 10 mlynedd diwetha'.

"Mae ein model unigryw nid-er-elw yn golygu ein bod yn gallu sicrhau fod elw'n aros o fewn y cwmni er budd ein cwsmeriaid.

"Bydd bil cartre' ar gyfartaledd 6% yn is mewn termau real erbyn 2015 o'i gymharu â 2000 - y cwmni cyn i Glas Cymru gymryd yr awenau."

Dywedodd y cwmni eu bod hefyd yn buddsoddi mwy o arian nag erioed - dros £300 miliwn yn 2012/13 ac £1 biliwn yn y tair blynedd hyd at 2015.

'Pwysau aruthrol'

Yn ôl Ofwat, mae'r cynnydd mewn prisiau dŵr yn "cydfynd yn fras â chwyddiant".

Meddai Regina Finn, prif weithredwr Ofwat: "All cwsmeriaid ddim dewis eu cyflenwyr. Ein swydd ni yw sicrhau eu bod nhw'n cael eu hamddiffyn.

"'Nôl yn 2009, roedd cwmnïau eisiau codi biliau 10% uwchlaw chwyddiant. Doedd hynny ddim yn cydfynd â'r hyn yr oedd cwsmeriaid yn dweud oeddan nhw eisiau, felly fy ddywedon ni fod angen i filiau godi'n unol â chwyddiant.

"Rydym yn deall fod yna bwysau aruthrol ar incwm pobl, a does dim croeso i unrhyw gynnydd. Chwyddiant sydd wrth wraidd y cynnydd hwn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol