Carcharu pensiynwr wedi cyhuddiadau pornograffi

Cyhoeddwyd

Mae pensiynwyr a oedd yn cadw pornograffi plant a delweddau anweddus o oedolion ac anifeiliaid ar ei gyfrifiadur wedi cael ei garcharu.

Roedd Robert Malvyn Morley, 67, o'r Parc ger Y Bala, wedi pledio'n euog i 23 cyhuddiad yn ymwneud â chynhyrchu, dosbarthu a bod â dros 1,000 o ddelweddau anweddus o blant yn ei feddiant.

Roedd y cyn beirianydd trydanol hefyd yn wynebu chwe chyhuddiad o fod â phornograffi oedolion eithafol yn ei feddiant.

Clywodd y llys fod y cyhuddiadau'n dyddio'n ôl i 2005.

Wrth ei ddedfrydu i ddwy flynedd o garchar yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Mawrth, dywedodd y Barnwr Philip Hughes fod dedfryd o garchar yn "anorfod".

Straeon perthnasol