Cefnogwyr pêl-droed eisiau mwy o ddylanwad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, ALLSPORT/Getty
Disgrifiad o’r llun,
Mae cefnogwyr yn berchen ar 20% o Glwb Pêl-droed Abertawe

Mae cefnogwyr pêl-droed o Gymru'n lobïo yn San Steffan fel rhan o ymgyrch i geisio sicrhau fod gan gefnogwyr fwy o ddylanwad dros eu clybiau.

Bydd Aelodau Seneddol yn gwrando ar alwadau i newid y modd mae timau'n cael eu rheoli.

Yn ôl y cefnogwyr, mae clybiau pêl-droed yn asedau i'r gymuned ac fe ddylen nhw gael eu trin fel mwy na dim ond busnesau.

Yng Nghymru, mae cefnogwyr yn berchen ar 20% o glwb Abertawe ac mae Wrecsam yn eiddo'n gyfan gwbl i gefnogwyr.

Clwb preifat yw Caerdydd, yn eiddo i ŵr busnes o Malaysia, Vincent Tan, ond byddai nifer o gefnogwyr yr Adar Gleision yn hoffi cael mwy o ddylanwad ar y ffordd mae'r clwb yn cael ei reoli.

'Asedau i'r gymuned'

Dywedodd Marc Jones, o fwrdd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam: "Roedden ni'n mynd o un argyfwng i'r llall cyn i'r ymddiriedolaeth gymryd yr awenau.

"Rwy'n credu fod 'na sefydlogrwydd oddi ar y cae nawr - gallwn ni ganolbwyntio o ddifri ar y cae am unwaith sy'n anhygoel o bositif."

Dywedodd Tim Hartley - cadeirydd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Caerdydd ac aelod o fwrdd Supporters Direct, sydd wedi trefnu'r lobi yn y Senedd - fod cefnogwyr yn gallu helpu clybiau i chwarae rhan fwy cadarnhaol yn eu cymunedau.

"Dydyn ni ddim yn credu fod pêl-droed fel unrhyw fusnes arall, ac mae clybiau pêl-droed yn asedau i'r gymuned, allwch chi ddim gwneud fel y mynnoch chi hefo nhw.

"Maen nhw'n gryfach ac yn cyfrannu mwy i'r gymuned a'r gymdeithas os yw'r cefnogwyr yn dylanwadu arnyn nhw, sef y bobl sy'n galluogi nhw i fodoli mewn ffordd."

Mae Supporters Direct yn gweithio gyda 180 o ymddiriedolaethau cefnogwyr yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, ac yn weithredol mewn dros 20 o wledydd Ewropeaidd mewn nifer o gampau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol