BBC Cymru Fyw

Lluniau teledu cylch cyfyng o gefnogwr coll

Published
image copyrightSouth Wales Police
image captionBen Thompson yn croesi Heol Lecwydd, Caerdydd, am 7:17pm nos Sadwrn
Mae lluniau teledu cylch cyfyng wedi cael eu rhyddhau o gefnogwr rygbi ddiflannodd wedi gêm agoriadol Cymru ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ddydd Sadwrn.
Cafodd Ben Thompson, 34 o Hwlffordd, ei weld ddiwethaf am 6.30pm nos Sadwrn yn Lôn y Felin yng nghanol Caerdydd lle oedd wedi bod yn gwylio'r gêm.
Cerddodd i gyfeiriad Treganna ac mae'r lluniau cylch cyfyng yn ei ddangos yn croesi Heol Lecwydd ger Stadiwm Dinas Caerdydd am 7:17pm.
Mae ei deulu wedi gwneud apêl am wybodaeth ac mae'r heddlu'n holi yn yr ardal o ddrws i ddrws.
Mae Mr Thompson yn 5'9" o daldra gyda gwallt byr brown a llygaid glas.

Poeni

Y tro diwethaf iddo gael ei weld roedd yn gwisgo esgidiau brown, jîns ac, o bosib, siwmper gyda streipiau glas a gwyn a siaced werdd.
Dywedodd ei wraig Joanne ei bod hi'n poeni'n fawr.
Dywedodd y Prif Arolygydd Eddie Ough, sy'n arwain yr ymchwiliad: "Mae teulu a ffrindiau Ben yn poeni fwyfwy ac rydym yn cysylltu â nhw'n rheolaidd am yr ymchwiliad.
"Hoffwn ddiolch i aelodau'r cyhoedd sydd wedi ymateb i'n hapêl am wybodaeth.
"Rydym nawr yn awyddus i glywed gan unrhyw un welodd Ben ar ôl 7:17pm nos Sadwrn."
Dylai unrhyw un â gwybodaeth am Mr Thompson gysylltu â'r ystafell reoli yng Ngorsaf Heddlu Bae Caerdydd.

Straeon perthnasol

  • Apêl am gefnogwr rygbi sydd ar goll