Unedau mân anafiadau yn y gogledd yn cau o fewn pythefnos

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na brotestio'r tu allan i gyfarfod y bwrdd iechyd fis diwetha' pan gyhoeddwyd y newidiadau

Mae penaethiaid iechyd yn y gogledd wedi gwadu cyflwyno newidiadau dadleuol ar frys.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y byddai rhai unedau mân anafiadau'n cau o fewn pythefnos.

Nid oedd gwasanaeth dibynadwy wedi bod ers misoedd, meddai, oherwydd problemau staffio.

Mae ymgyrchwyr wedi honni bod rheolwyr yn ymddwyn yn amhriodol ac mae rhai gwleidyddion wedi cyhuddo'r bwrdd o gyflwyno'r newidiadau'n rhy sydyn.

Cadarnhaodd y bwrdd iechyd ddydd Mawrth y byddai unedau mân anafiadau yn Llangollen, Y Waun, Y Fflint, Rhuthun, Bae Colwyn a Blaenau Ffestiniog yn cau o fewn pythefnos.

Bydd gwasanaethau'n cael eu crynhoi mewn canolfannau gwasanaethau ysbyty saith niwrnod yr wythnos gyda chefnogaeth gwasanaethau yn Ysbytai Bryn Beryl a Thywyn.

'Proses briodol'

Dywedodd llefarydd ar ran Ymgyrch Achub Ysbyty'r Fflint: "Mae llawer o sôn wedi bod ers wythnosau am newidiadau ... ond mae un peth sy' ddim yn newid, traha'r bwrdd iechyd a'r diffyg cysylltiad rhyngddyn nhw a'r rhai y maen nhw i fod i wasanaethu."

Yn ôl yr Aelod Cynulliad o'r Democratiaid Rhyddfrydol, Aled Roberts: "Mae'r unedau yma i gyd yn rhan o'r ymgynghoriad a 'dwi ddim yn deall pam fod angen cyflwyno'r newidiadau yma mor sydyn, o ystyried fod gan y cynghorau iechyd cymuned tan Fawrth 1 i ymateb.

Dywedodd fod yna "ddiffyg ystyriaeth o'r broses briodol".

Yn y cyfamser, mae cynghorwyr Sir Ddinbych wedi bod yn trafod cynlluniau dadleuol i ad-drefnu'r gwasanaeth iechyd yn y gogledd.

Roedd disgwyl iddyn nhw drafod cynnig diffyg hyder yn y bwrdd iechyd.

Cyfarfod brys

Ond penderfynwyd galw am gyfarfod brys gyda'r bwrdd iechyd ac os yw'r cyngor yn anfodlon ar yr hyn fydd yn cael ei ddweud, bydden nhw'n cynnal pleidlais diffyg hyder.

Bydd y cyngor yn cwrdd eto ar Chwefror 26 i drafod y mater.

Mae nifer o'r cynghorwyr yn pryderu am y costau allai'r newidiadau achosi i'r sir os nad oes cyllid digonol ar gael.

Maen nhw hefyd yn anhapus y gallai rhai adnoddau gael eu cau i lawr cyn bod rhai newydd yn barod yn eu lle.

Fis diwetha' cyhoeddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y byddan nhw'n cau pedwar ysbyty cymunedol - yn Llangollen, Prestatyn, Y Fflint a Blaenau Ffestiniog.

Maent hefyd yn bwriadu trosglwyddo gofal dwys i fabanod dros y ffin i Loegr.

Mae nifer o wleidyddion, cyrff proffesiynol ac aelodau o'r cyhoedd wedi beirniadu'r newidiadau.

Yn ôl y bwrdd, does dim dewis ond ad-drefnu gan fod angen gwneud gwerth degau o filoedd o bunnoedd o arbedion i sicrhau cynaladwyedd y gwasanaethau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol