Aelodau Seneddol o blaid priodasau hoyw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Nick Clegg nos Fawrth: 'Rydyn ni i gyd yn gyfartal'

Mae Aelodau Seneddol wedi pleidleisio o blaid deddf sy'n rhoi'r hawl i gyplau hoyw briodi yng Nghymru a Lloegr.

Y bleidlais oedd 400 i 175, sef mwyafrif o 225.

Dywedodd y Prif Weinidog David Cameron fod hwn yn "gam arwyddocaol" fyddai'n cryfhau cymdeithas.

Y gred yw bod tua 140 o Aelodau Seneddol Ceidwadol wedi pleidleisio yn erbyn y mesur.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Ceidwadol Tim Loughton: "Roedd hefyd ychydig o Aelod Seneddol Llafur a phedwar o'r Democratiaid Rhyddfrydol."

"Os oedd 132 o Aelodau Seneddol Ceidwadol o blaid, roedd mwy yn erbyn."

Pleidleisiodd pob Aelod Seneddol Ceidwadol o Gymru yn erbyn a'r ddau aelod Llafur, Paul Murphy a Dai Havard.

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Nick Clegg: "Dwi'n credu y byddwn ni'n ystyried hyn yn garreg filltir ... mae'r bleidlais heno yn dangos bod y Senedd yn cefnogi priodas gyfartal yn fawr.

'Ymroddiad'

"Does dim gwahaniaeth pwy yr ydych chi na phwy yr ydych yn ei garu, rydyn ni i gyd yn gyfartal.

"Mae priodi'n ymwneud â chariad ac ymroddiad ..."

Cafodd yr Aelodau Seneddol bleidlais rydd - nid oedd chwipiau'r pleidiau yn eu gorfodi.

Dywedodd arweinydd y Blaid Lafur Ed Miliband: "Mae hwn yn ddiwrnod balch ac yn gam pwysig yn yr ymgyrch i gael cydraddoldeb ym Mhrydain.

"Roedd mwyafrif llethol ein Haelodau Seneddol o blaid y mesur oherwydd mae priodas yn arwydd o gydberthnasau cariadus a thymor hir."

Mae pasio'r mesur ar yr ail ddarlleniad yn golygu bod Aelodau Seneddol yn ei gymeradwyo mewn egwyddor.

Y cam nesa' fyd craffu ar y mesur yn fanylach.