Merch 15 oed o Gaergybi ar goll

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi i ferch 15 oed ddiflannu ers bore Llun.

Gwelodd rhywun Natasha Williams-Clarke fore Llun yng Nghaergybi ac mae'n bosib' ei bod hi wedi mynd i'r Amwythig ar y trên.

Dywedodd y Cwnstabl Paul Kinnaird: "Yn amlwg, mae ei theulu'n poeni.

"Mae'n gwisgo top glas, trowsus llwyd â streipiau du ac esgidiau du.

"Efallai ei bod hi'n gwisgo cap glas tywyll ac yn cario bag gwyn a du.

"Mae'n bum troedfedd tair modfedd o daldra."

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio 101.