Gwrthdrawiad ar yr A483: Dyn yr ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae plismon yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad rhwng cerbyd heddlu a lorri Post Brenhinol nos Fawrth.

Dywedodd yr heddlu fod y ddamwain am 5:05pm ar yr A483 ger Y Drenewydd.

Aed â gyrrwr y cerbyd heddlu, Volvo, i Ysbyty Brenhinol Amwythig.

Ni chafodd gyrrwr y lorri ei anafu.

Cafodd y ffordd ei chau am gyfnod a dylai unrhyw dystion ffonio 101.