BBC Cymru Fyw

Damwain: Heddlu yn ymchwilio

Published
Aed â phlismon i'r ysbyty yn dilyn damwain gyda fan y Post Brenhinol ym Mhowys.
Digwyddodd y ddamwain tua 5pm ddydd Mawrth wrth i'r heddlu ymateb i ddigwyddiad yn ardal y Drenewydd.
Does dim manylion ynglŷn â chyflwr y plismon oedd yn gyrru Volvo yr heddlu.
Aed ag ef i Ysbyty Brenhinol Amwythig. Ni chafodd gyrrwr y fan ei anafu.
Cafodd yr A483 ei chau am gyfnod yn dilyn y ddamwain.
Dywed yr heddlu eu bod yn ymchwilio i'r digwyddiad.