Damwain: Heddlu yn ymchwilio

Cyhoeddwyd

Aed â phlismon i'r ysbyty yn dilyn damwain gyda fan y Post Brenhinol ym Mhowys.

Digwyddodd y ddamwain tua 5pm ddydd Mawrth wrth i'r heddlu ymateb i ddigwyddiad yn ardal y Drenewydd.

Does dim manylion ynglŷn â chyflwr y plismon oedd yn gyrru Volvo yr heddlu.

Aed ag ef i Ysbyty Brenhinol Amwythig. Ni chafodd gyrrwr y fan ei anafu.

Cafodd yr A483 ei chau am gyfnod yn dilyn y ddamwain.

Dywed yr heddlu eu bod yn ymchwilio i'r digwyddiad.