Dod o hyd i ferch oedd ar goll

  • Cyhoeddwyd

Dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod wedi dod o hyd i ferch 15 oed aeth ar goll ddydd Llun.

Roedd yr heddlu wedi apelio am wybodaeth am Natasha Williams-Clarke wedi iddi fynd ar goll yn ardal Caergybi.

Y gred oedd ei bod wedi teithio ar drên i ardal Amwythig ar Chwefror 4, a dywedodd yr heddlu mewn datganiad ddydd Mercher eu bod wedi dod o hyd iddi yn yr Amwythig.

Diolchodd yr heddlu am bob cymorth a gafwyd yn dilyn yr apêl.