Anafu pum person mewn dau ddigwyddiad

Cyhoeddwyd

Cafodd pum person eu cludo i'r ysbyty yn dilyn dwy ddamwain ar y ffyrdd yn Wrecsam.

Fe gafodd un dyn anafiadau difrifol pan fu lori fechan a char Landrover Freelander mewn gwrthdrawiad ar ffordd gyswllt yr A5156 yn Llan y Pwll sy'n cysylltu stad ddiwydiannol y dref gyda ffordd osgoi'r A483.

Fe gafodd dyn arall a menyw hefyd eu cludo i Ysbyty Maelor Wrecsam fel rhan o'r un digwyddiad, ac fe gafodd rhan o'r ffordd ei chau wrth i'r gwasanaethau brys ddelio'r gyda'r digwyddiad.

Yn fuan wedyn, cafodd ambiwlans ei galw i ddigwyddiad arall nid nepell i ffwrdd ar fynedfa'r A483 ger trofan B&Q.

Aed â dau berson i'r ysbyty o ganlyniad i'r ddamwain yna, ond credir nad yw eu hanafiadau yn rhai difrifol.