Merêd yw tywysydd parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y Dr Meredydd Evans fydd Tywysydd cyntaf Parêd blynyddol Dydd Gŵyl Dewi Aberystwyth

Yr arbenigwr cerddoriaeth werin y Dr Meredydd Evans fydd Tywysydd cyntaf parêd blynyddol i ddathlu iaith a diwylliant Cymraeg Aberystwyth.

Mae nifer o sefydliadau Cymraeg wedi trefnu parêd trwy strydoedd y dref i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni.

Bydd yr orymdaith yn dechrau wrth gloc y dref am 1pm ar Fawrth 1 ac yn mynd ar hyd Y Stryd Fawr, Stryd y Popty a Llys y Brenin lle bydd seremoni yn cael ei gynnal.

Bydd y parêd yn cael ei arwain gan Ceri Rhys Matthews o Bencader fydd yn chwarae'r bibgod Gymreig.

Yr Osgordd

Ymysg y perfformwyr eraill fydd yn gorymdeithio bydd Côr Meibion Aberystwyth, Band Arian Aberystwyth, grŵp gwerin Radwm o Aberteifi.

Yn corlannu'r orymdaith fydd Band Drwm Cambria o'r Wyddgrug - yr unig fand drwm unigryw Cymreig.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr awdur a'r darlledwr Lyn Ebenezer yn arwain y seremoni yn Llys y Brenin

Gobaith y trefnwyr yw cynnal y parêd yn flynyddol ac i'r perwyl hwn fe fydd y trefnwyr yn anrhydeddu rhywun o ardal Aberystwyth sydd wedi cyfrannu at iaith a diwylliant Cymru gan ei wneud yn Tywysydd y Parêd.

Eleni, y Tywysydd fydd y Dr Meredydd Evans o Gwm Ystwyth sydd wedi cyfrannu i'r iaith a diwylliant Gymraeg er 70 mlynedd.

Caiff y Tywysydd ei gefnogi gan yr Osgordd fydd yn cynnwys prif fachgen a phrif ferch Ysgol Penweddig.

'Digwyddiad arbennig'

Disgrifiad o’r llun,
Dywed Siôn Jobbins y bydd y parêd yn ddigwyddiad unigryw

Bydd yr awdur a'r darlledwr Lyn Ebenezer yn arwain y seremoni yn Llys y Brenin ac fe fydd y parêd yn cael ei fendithio gan y Parchedig Peter Thomas.

"Digwyddiad arbennig ac unigryw i Gymru yw hwn - nid rhywbeth generic,"meddai Siôn Jobbins, cadeirydd Cymdeithas Parêd.

"Mae genyn ni'n caneuon, mae genyn ni'n hofferynnau a'n drymiau ac rydym am i bobl weld a mwynhau diwylliant unigryw nid diwylliant neu orymdaith gellir ei gweld mewn unrhyw dref arall ym Mhrydain.

"Mae gwregys arbennig wedi ei gomisiynu a'i chynllunio gan Caroline Goodband o'r Borth a chaiff enw Merêd (Y Dr Meredydd Evans) ei wnïo ar y sash."

Daeth nifer o unigolion, clybiau a chymdeithasau yn Aberystwyth megis Merched y Wawr, Twf, yr Urdd, Mudiad Meithrin, UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth), UCAC, Ysgol Penweddig a Menter Iaith Cered at ei gilydd i greu'r digwyddiad, yn ôl Mr Jobbins " fydd yn dangos cryfder, amrywiaeth ac mor unigryw mae diwylliant Cymreig a'r iaith Gymraeg".

Dywedodd Dana Edwards, ysgrifenyddes y Parêd: "Bydd y parêd yn arwydd o gefnogaeth a bywiogrwydd yr iaith Gymraeg yn Aberystwyth.

"Edrychwn ymlaen at groesawu'r cyhoedd a chyrff eraill i ymuno â ni yn yr orymdaith - dewch a'ch baneri!"

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol