Ewrop: Cytundeb ar gyllideb?

Tomos Livingstone
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Methodd y 27 gwlad â chyrraedd cytundeb ar gynlluniau gwariant ar gyfer 2014-20 mewn cyfarfod ym mis Tachwedd

Mae arweinwyr gwledydd Ewrop ym Mrwsel ddydd Iau i geisio cyrraedd cytundeb ar gyllideb yr Undeb Ewropeaidd.

Methodd y 27 gwlad â chyrraedd cytundeb ar gynlluniau gwariant ar gyfer 2014-20 mewn cyfarfod ym mis Tachwedd.

Mae Prydain a nifer o wledydd eraill am atal y gyllideb rhag tyfu, ond mae carfan arall o wledydd yn mynnu dylid gwario mwy er mwyn mynd i'r afael â'r argyfwng economaidd.

"Ry' ni'n gweithio gyda nifer o'n cynghreiriaid, sydd oll yn credu fod angen cwtogi ymhellach ar wariant," meddai llefarydd ar ran Mr Cameron.

"Os nad yw gwariant yn cwympo ymhellach, yna fydd ddim cytundeb yn bosibl."

£860 biliwn

Mynnodd Mr Cameron nôl ym mis Tachwedd fod y gyllideb arfaethedig o £860 biliwn yn rhy uchel, ac nid oedd cyfaddawd i dorri'r ffigwr i ryw £760bn yn ddigonol chwaith.

Mae Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Herman Van Rompuy, wedi awgrymu'r wythnos hon y bydd rhaid gwneud toriadau, mewn sylwadau oedd yn ymddangos i gefnogi safiad Mr Cameron.

Ond mae'r syniad o dorri gwariant Ewropeaidd yn brawychu Llywodraeth Cymru. Mae Cymru wedi derbyn biliynau mewn cymorth economaidd ers 1999, ac wedi elwa hefyd o raglenni penodol i gefnogi amaeth a hybu hyfforddiant.

"Mae'n hynod o bwysig ein bod ni'n cael cytundeb dros y dyddiau nesaf...mae'n bwysig i bob rhan o economi Cymru," meddai'r Gweinidog dros Ewrop, Alun Davies.

"Mae'n hynod o bwysig i ffermwyr fod ganddom ni ddigon o arian yn y cyllidebau amaethyddol i sicrhau taliadau dros y saith mlynedd nesaf.

"Mae'n hynod o bwysig o ran y cronfeydd strwythurol ein bod ni'n gallu buddsoddi mewn swyddi, buddsoddi yn economi Cymru i greu tyfiant yn yr economi ar draws Cymru, felly mae'n hynod o bwysig yn gyntaf ein bod ni'n cael cytundeb ac wedyn bod ni'n cael cytundeb sy'n gweithio i Gymru."

£400 miliwn yn llai

Dywedodd Mr Davies fod hi'n bosib y byddai Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn derbyn rhyw £400 miliwn yn llai i hybu'r economi ym 2014-21 i'w gymharu â'r cyfnod 2006-13.

Mae'r trafodaethau'n debyg o barhau tan oriau mân y bore ac o bosib tan nos Wener. Os nad oes cytundeb mae'n bosib na fydd cyfarfod arall tan fod yr Almaen wedi cynnal etholiad cyffredinol ym mis Medi.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol