Cyngor i benderfynu ar fferm wynt Mynydd y Gwair

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae RWE nPower Renewables yn mynnu bod safle Mynydd y Gwair yn ddelfrydol

Mae disgwyl i Gyngor Abertawe wneud penderfyniad ddydd Iau ynghylch cynlluniau dadleuol i adeiladu fferm wynt ar Fynydd y Gwair ger Abertawe.

Fe wnaeth cwmni RWE npower Renewables ailwampio eu cais gwreiddiol yn dilyn pryderon ynghylch yr effaith ar yr ardal.

Bellach eu gobaith yw codi 16 tyrbin yn hytrach na'r 19 tyrbin yn y cais cynllunio gwreiddiol.

Bu'n rhaid i'r cwmni ail-feddwl am y cynllun y llynedd wedi i Farnwyr y Llys Apêl yn Llundain ddileu penderfyniad cynharach i gymeradwyo'r cynllun i godi 19 tyrbin.

Petai wedi cael sêl bendith, fferm wynt Mynydd y Gwair ger Felindre fyddai'r un dalaf yng Nghymru.

127 metr o uchder

Enillodd y cwmni adolygiad barnwrol yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod y cais cynllunio ar gyfer y fferm wynt 19 tyrbin hyd at 127 metr o uchder ar dir comin ym mis Gorffennaf 2011.

Ym mis Chwefror 2011 fe wnaeth Gweinidog Amgylchedd Cymru ar y pryd, Jane Davidson, wrthod y cais cynllunio.

Mae tyrbinau gwynt wedi mwy na dyblu mewn uchder ers i'r cynta' gael ei godi yng Nghymru ym 1992.

Cafwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod haf 2010 i apêl cwmni RWE npower yn erbyn Cyngor Abertawe oedd wedi penderfynu gwrthod y cais cynllunio.

Yn ôl llefarydd ar ran RWE npower Renewables, mae'r safle'n un da ar gyfer fferm wynt.

"Mae'r fferm wynt wedi'i chynllunio'n dda ac mae hi mewn safle anghysbell gyda ffynhonnell wych o wynt y tu mewn i ardal TAN 8 ddynodedig," meddai.

"Cafodd hyn oll eu cydnabod yn ystod yr ymchwiliad cyhoeddus gafodd ei gynnal yn 2011."

Straeon perthnasol