Troseddwyr rhyw: 'Colli cyfleoedd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth arolygwyr ymweld â saith o Dimau Troseddau Ieuenctid

Fe ellir rhwystro ail-droseddu gan blant a phobol ifanc sy'n cyflawni troseddau rhywiol, ond mae cyfleoedd i ymyrryd yn gynnar yn aml yn cael eu colli gan bobl broffesiynol, yn ôl arolygwyr annibynnol.

Ddydd Iau cyhoeddir adroddiad yn dilyn arolygiad ar y cyd ar blant a phobol ifanc sy'n cyflawni troseddau rhywiol.

Fe wnaeth arolygwyr ymweld â saith o Dimau Troseddau Ieuenctid, ym Mro Morgannwg, Bolton, Tower Hamlets, Sheffield, Cernyw/Plymouth, Birmingham, a Swydd Gaerhirfryn.

Daeth arolygwyr i'r casgliad bod achosion yn araf i fynd gerbron llys - wyth mis ar gyfartaledd rhwng datguddiad a dedfrydu - ac o ganlyniad roedd cyfnodau hir pan nad oedd gwaith yn cael ei wneud gyda'r person ifanc.

Roedd yr arolygwyr hefyd o'r farn, er gwaethaf rhai enghreifftiau o arfer da, bod llawer o waith wedi ei nodweddu gan gyfathrebu gwael rhwng yr asiantaethau perthnasol, gydag asesiadau a chynllunio ar y cyd annigonol.

'Ymyrraeth'

Dywedodd Prif Arolygydd y Gwasanaeth Prawf, Liz Calderbank: "Fe all ymddygiad y grŵp bach ond arwyddocaol hyn o blant a phobol ifanc fod yn eithriadol o niweidiol, a phlant eraill yn aml yw'r dioddefwyr.

"Ond y dystiolaeth o'r arolygiad yw bod plant a phobl ifanc yn ymateb i ymyrraeth gan y Timau Troseddau Ieuenctid, ac yn gallu cael eu hatal rhag aildroseddu cyn bod patrwm o ymddygiad yn cael ei sefydlu.

"Roedd yn destun pryder, felly, bod nifer sylweddol o'r plant hyn wedi cael eu cyfeirio o'r blaen i wasanaethau plant ond ni werthfawrogwyd arwyddocâd eu hymddygiad rhywiol.

"Mae hyn yn cynrychioli cyfle a gollwyd, i'r plant ei hun ac i ddioddefwyr".

Roedd yr adroddiad ar y cyd gan Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi, Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, Swyddfa Safonau mewn Addysg, Y Comisiwn Ansawdd Gofal, Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Estyn ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol