Ysgol gynradd yng Ngheredigion i aros ar agor am y tro

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna 18 o blant yn yr ysgol

Mae Cyngor Ceredigion wedi rhoi'r gorau am y tro i gynlluniau i gau ysgol gynradd yng nghanol y sir.

Ym mis Mawrth y llynedd penderfynodd y cyngor i ganiatáu i Ysgol Dihewyd aros ar agor tan ddiwedd Rhagfyr 2012.

Ar y pryd penderfynodd y cyngor y byddai'r ysgol tua wyth milltir o Lanbedr Pont Steffan yn cael aros ar agor am flwyddyn arall pe bai nifer y disgyblion yn cynyddu i 16 erbyn Rhagfyr.

Byddai hynny, meddai'r cyngor, "yn caniatáu iddi sefydlogi cyn i'r sefyllfa gael ei hadolygu."

Yn ôl Hywel Glyn Ifans o Grŵp Ymgyrchu Ysgol Gymunedol Dihewyd, roedd 18 o blant ar gofrestr yr ysgol erbyn diwedd y flwyddyn.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Yn unol â pholisi adolygu ysgolion Ceredigion, fe fydd Ysgol Dihewyd a phob ysgol arall ... yn wynebu adolygiad maes o law.

'Hyd at flwyddyn'

"Golyga hyn y bydd Ysgol Dihewyd yn parhau mewn bodolaeth am hyd at flwyddyn arall o leiaf."

Dywedodd Mr Ifans ei fod ar ben ei ddigon.

"Y cyfan rydyn ni wedi gofyn amdano ers dechrau'r ymgyrch yw cyfle a sefydlogrwydd, hynny yw cyfle i brofi bod modd codi niferoedd y disgyblion sy'n cael addysg o'r radd flaenaf yn yr ysgol, a sefydlogrwydd i brofi bod modd cynnal y niferoedd hynny tuag at y dyfodol.

"'Sen ni wedi derbyn pethau, byddai ysgol wledig arall wedi cau a phentref traddodiadol Gymraeg arall wedi colli ei chalon."

Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai'r frwydr i gadw'r ysgol ar agor yn esiampl i ardaloedd eraill.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol