Cynulliad: Angen cynyddu nifer y parthau 20 mya yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd tua chwarter o'r plant gafodd eu hanafu wrth gerdded yn y degawd diwethaf yn teithio rhwng y cartref a'r ysgol

Unodd aelodau'r cynulliad i alw ddydd Mercher am barthau 20 milltir yr awr (m.y.a) i geir o amgylch ysgolion.

Awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am weithredu parthau 20 m.y.a yn y Deyrnas Unedig.

Mae arian ar gael i gynghorau lleol i greu rhagor o ardaloedd ugain milltir yr awr, ond does gan weinidogion ddim hawl i newid y gyfraith eu hunain.

Roedd y cynnig yn galw ar awdurdodau lleol i gynyddu nifer y parthau 20 milltir yr awr yng Nghymru.

Cafodd y cynnig ei gymeradwyo yn ddiwrthwynebiad.

Arweiniodd yr ACau Joyce Watson, Peter Black, Jocelyn Davies a Byron Davies ddadl aelodau unigol ar effaith damweiniau ffyrdd ar gerddwyr.

Dywedodd Ms Watson mai cerddwyr oedd 21% o'r rheini a laddwyd ac a anafwyd yn ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru yn 2011.

Mae ffigyrau'r llywodraeth hefyd yn dangos bod 24 o gerddwyr wedi eu lladd yn 2011 oherwydd damweiniau ar y ffyrdd a bod 1,130 wedi eu hanafu, 237 o'r rheiny'n ddifrifol.

Pwysleisiodd Ms Watson fanteision terfynau cyflymder 20 m.y.a o ran lleihau nifer y rhai sy'n cael eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol.

Ychwanegodd Ms Watson y byddai cynyddu nifer y parthau 20 m.y.a yn "trawsnewid" cymunedau a chaniatáu i bobl gerdded yn ddiogel ac i ymwneud â'i gilydd.

Mewn parthau 20 m.y.a. mae "mwy o ymwneud cymdeithasol, mae seiclwyr yn teimlo'n fwy diogel, mae rhieni'n caniatáu i'w plant fynd allan i chwarae ac mae 20 m.y.a yn gwneud i'r traffig lifo'n well hefyd" meddai.

Galwodd y Geidwadwraig Suzy Davies am ddarpariaeth yn y mesur teithio byw i sicrhau bod awdurdodau lleol yn creu parthau 20 m.y.a lle mae ysgolion.

Dywedodd y byddai ffyrdd mwy diogel yn gwneud i rieni fod yn fwy parod i adael y car adref a cherdded gyda'u plant i'r ysgol, neu adael iddyn nhw deithio yno ar feic.

Gweithredu'r terfyn cyflymder oedd pryder Peter Black o'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Galwodd am dwmpathau ffordd yn y parthau gan fynnu "na allwch chi fynd ynghynt na 20 m.y.a." gyda mesurau o'r fath am eu bod "mor effeithiol".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol