Cynulliad: Angen cynyddu nifer y parthau 20 mya yng Nghymru

Arwydd 20mya Image copyright PA
Image caption Roedd tua chwarter o'r plant gafodd eu hanafu wrth gerdded yn y degawd diwethaf yn teithio rhwng y cartref a'r ysgol

Unodd aelodau'r cynulliad i alw ddydd Mercher am barthau 20 milltir yr awr (m.y.a) i geir o amgylch ysgolion.

Awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am weithredu parthau 20 m.y.a yn y Deyrnas Unedig.

Mae arian ar gael i gynghorau lleol i greu rhagor o ardaloedd ugain milltir yr awr, ond does gan weinidogion ddim hawl i newid y gyfraith eu hunain.

Roedd y cynnig yn galw ar awdurdodau lleol i gynyddu nifer y parthau 20 milltir yr awr yng Nghymru.

Cafodd y cynnig ei gymeradwyo yn ddiwrthwynebiad.

Arweiniodd yr ACau Joyce Watson, Peter Black, Jocelyn Davies a Byron Davies ddadl aelodau unigol ar effaith damweiniau ffyrdd ar gerddwyr.

Dywedodd Ms Watson mai cerddwyr oedd 21% o'r rheini a laddwyd ac a anafwyd yn ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru yn 2011.

Mae ffigyrau'r llywodraeth hefyd yn dangos bod 24 o gerddwyr wedi eu lladd yn 2011 oherwydd damweiniau ar y ffyrdd a bod 1,130 wedi eu hanafu, 237 o'r rheiny'n ddifrifol.

Pwysleisiodd Ms Watson fanteision terfynau cyflymder 20 m.y.a o ran lleihau nifer y rhai sy'n cael eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol.

Ychwanegodd Ms Watson y byddai cynyddu nifer y parthau 20 m.y.a yn "trawsnewid" cymunedau a chaniatáu i bobl gerdded yn ddiogel ac i ymwneud â'i gilydd.

Mewn parthau 20 m.y.a. mae "mwy o ymwneud cymdeithasol, mae seiclwyr yn teimlo'n fwy diogel, mae rhieni'n caniatáu i'w plant fynd allan i chwarae ac mae 20 m.y.a yn gwneud i'r traffig lifo'n well hefyd" meddai.

Galwodd y Geidwadwraig Suzy Davies am ddarpariaeth yn y mesur teithio byw i sicrhau bod awdurdodau lleol yn creu parthau 20 m.y.a lle mae ysgolion.

Dywedodd y byddai ffyrdd mwy diogel yn gwneud i rieni fod yn fwy parod i adael y car adref a cherdded gyda'u plant i'r ysgol, neu adael iddyn nhw deithio yno ar feic.

Gweithredu'r terfyn cyflymder oedd pryder Peter Black o'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Galwodd am dwmpathau ffordd yn y parthau gan fynnu "na allwch chi fynd ynghynt na 20 m.y.a." gyda mesurau o'r fath am eu bod "mor effeithiol".

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.