S4C i adleoli peth gwaith o Gaerdydd?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
S4C: Adleoli peth o'r gwaith o Gaerdydd?

Mae S4C yn gofyn am gymorth gwahanol gyrff a sefydliadau wrth iddynt ystyried y posibilrwydd o adleoli rhannau o waith S4C o'r pencadlys yng Nghaerdydd.

"Mae'r gwahoddiad yma yn un agored iawn i unrhyw rai sy'n teimlo bod ganddyn nhw syniad da i'w gynnig. Cam cyntaf y broses yw cynnal astudiaeth ddichonoldeb i'r posibilrwydd o ddatganoli rhannau o waith S4C," meddai Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Phartneriaethau S4C, Garffild Lloyd Lewis,

Ar hyn o bryd, mae gan S4C ddau safle - ei phencadlys yn Llanisien yng Nghaerdydd a swyddfa lawer llai yng Nghaernarfon.

"Ein dyhead yn S4C yw ceisio sicrhau bod y manteision economaidd sy'n deillio o waith S4C yn cael eu teimlo ar draws Cymru, ac mae hynny'n wir hefyd am effaith a dylanwad S4C ar yr iaith a diwylliant," meddai Mr Lewis.

"Rydan ni'n gwneud llawer o waith allan yn ein cymunedau ar hyn o bryd, ac yn teimlo bod angen edrych ar y posibilrwydd o symud peth o waith S4C i rannau eraill o Gymru os yw'n ymarferol i wneud hynny."

Ym mis Hydref y llynedd fe soniodd y prif weithredwr Ian Jones am y posibilrwydd o symud peth o'r gwaith o Gaerdydd.

Ychwanegodd llefarydd ar ran y darlledwr y dylai unrhyw un sydd â syniadau i'w cynnig o ran lleoliadau newydd i rannau o S4C ymweld â gwefan S4C i gael manylion am sut i ymateb yn y ffordd briodol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol