Sêl bendith cyngor i fferm wynt

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae RWE nPower Renewables yn mynnu bod safle Mynydd y Gwair yn ddelfrydol

Mae Cyngor Abertawe wedi pleidleisio o blaid cynlluniau dadleuol i adeiladu fferm wynt ar Fynydd y Gwair ger Abertawe.

Pleidleisiodd y cynghorwyr o 27 i 24 o blaid caniatau'r datblygiad.

Bu gwrthwynebiad i'r cais yn lleol gan rai oedd yn dweud y byddai'n anharddu ardal brydferth.

Fe wnaeth cwmni RWE npower Renewables ailwampio eu cais gwreiddiol yn dilyn pryderon ynghylch yr effaith ar yr ardal.

Bellach eu gobaith yw codi 16 tyrbin yn hytrach na'r 19 tyrbin yn y cais cynllunio gwreiddiol.

Dywed y cwmni y bydd y fferm wynt yn cynhyrchu 48 MW o drydan - digon ar gyfer bron 25,000 o gartrefi.

Bu'n rhaid i'r cwmni ail-feddwl am y cynllun y llynedd wedi i Farnwyr y Llys Apêl yn Llundain ddileu penderfyniad cynharach i gymeradwyo'r cynllun i godi 19 tyrbin.

127 metr o uchder

Enillodd y cwmni adolygiad barnwrol yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod y cais cynllunio ar gyfer y fferm wynt 19 tyrbin hyd at 127 metr o uchder ar dir comin ym mis Gorffennaf 2011.

Ym mis Chwefror 2011 fe wnaeth Gweinidog Amgylchedd Cymru ar y pryd, Jane Davidson, wrthod y cais cynllunio.

Cafwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod haf 2010 i apêl cwmni RWE npower yn erbyn Cyngor Abertawe oedd wedi penderfynu gwrthod y cais cynllunio.

Yn ôl llefarydd ar ran RWE npower Renewables, mae'r safle'n un da ar gyfer fferm wynt.

"Mae'r fferm wynt wedi'i chynllunio'n dda ac mae hi mewn safle anghysbell gyda ffynhonnell wych o wynt y tu mewn i ardal TAN 8 ddynodedig," meddai.

"Cafodd hyn oll eu cydnabod yn ystod yr ymchwiliad cyhoeddus gafodd ei gynnal yn 2011."

Ymateb

Ond er bod cynghorwyr Abertawe wedi cymeradwyo'r cynllun, nid yw'r broses ar ben eto.

Dywedodd llefarydd ar ran y datblygwr RWE, Gwenllian Elias, y bydd rhaid iddyn nhw gyflwyno cais arall i Lywodraeth Cymru gan mai tir comin yw'r safle.

Ychwanegodd nad yw'n disgwyl i hynny fod yn broses hir a bod y cwmni'n barod i ddechrau gwaith ar y cais o fewn yr wythnosau nesaf.

Dywedodd Glyn Morgan, cadeirydd grŵp lleol SOCME sy'n gwrthwynebu'r cais eu bod yn siomedig gyda phenderfyniad y cyngor.

Ond ychwanegodd nad yw'n credu bod y ddadl ar ben eto gan fod rhaid i'r ail gais i'r llywodraeth hefyd gael ei gymeradwyo.