Tafarnwr o Gaernarfon: 40 mis o garchar

  • Cyhoeddwyd

Mae tafarnwr o Gaernarfon wedi ei garcharu am 40 mis ar ôl cyfaddef i feddiannu cyffuriau gwerth £38,000 gyda'r bwriad o'u cyflenwi.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Darren Billinghurst, 32 oed, wedi bod yn gydweithredol gyda'r heddlu ar ôl iddynt ddechrau chwilio am gyffuriau yn nhafarn y Castell ym mis Hydref y llynedd.

Ond newidiodd ei wedd pan agorodd plismyn gwpwrdd yn ystafell doiled y staff gan ddarganfod bagiau o gocên.

Clywodd y llys fod Billinghurst yn edrych ar ôl y cyffuriau i gyflenwr cyffuriau.

'Dibynadwy a gonest'

Dywedodd y Barnwr, Dafydd Hughes: "Pan gytunoch chi i edrych ar ôl y cyffuriau roeddech chi'n cymryd rhan mewn gweithred sydd yn llawer rhy gyffredin yn ein cymdeithas y dyddiau hyn, sef cyflenwi cyffuriau.

"Mae'r cyffuriau hyn yn dinistrio teuluoedd ac yn dinistrio bywydau.

"Rwy'n derbyn eich bod ar brydiau yn dioddef problemau ariannol ond nid hon yw'r ffordd i ddatrys y problemau hyn.

Dywedodd y bargyfreithiwr Simon Mintz ar ran yr amddiffynnydd nad oedd Billinghurst wedi cyflawni trosedd o'r blaen a'i fod yn cael ei ddisgrifio gan bobl sy'n ei adnabod fel dyn "dibynadwy a gonest".