Daeargyn bach yn taro'r gogledd

Cyhoeddwyd

Mae gwefan Arolwg Daeareg Prydain wedi cadarnhau bod daeargryn bychan, 2.3 ar y raddfa, wedi ei gofnodi yng ngogledd Cymru.

Digwyddodd y daeargryn am 22:41 nos Iau, ac roedd ei ganolbwynt yn ardal Caernarfon.

Fe gafodd dirgryniadau eu teimlo yng Nghaernarfon, Porthmadog, Bangor, ac ar Ynys Môn.

Dywedodd y cyfansoddwr a'r darlledwr Gareth Glyn, sy'n byw yn Llangwyllog ger Llangefni ar Ynys Môn, wrth y Post Cyntaf ei fod wedi clywed y daeargryn.

"Er gwaetha'r ffaith ei fod o'n swnio ar y gwrandawiad cyntaf yn debyg i ryw lori bell neu ryw awyren neu darannau, achos ein bod ni wedi eu cael nhw o'r blaen yn Sir Fôn, o'n i'n weddol sicr mai daeargryn oedd o...

"Yn y gorffennol wrth gwrs, maen nhw wedi gneud pethau fel ysgwyd platiau ar y wal, y math yna o beth, y tro yma wnaeth o ddim byd felly.

"Dwi ddim yn gwybod a wnaeth pobl eraill glywed ail un, neu ydw i'n breuddwydio, ond o fewn tua deg munud, mi glywais i'r un swn yr eildro."

Yn ôl Arolwg Daeareg Prydain mae yna rhwng 150 a 200 o ddaeargrynfeydd yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn.