Cynlluniau i ganoli'r Eisteddfod?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr Eisteddfod Genedlaethol ei chynnal ym Mro Morgannwg y llynedd

Mae prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol yn "poeni'n fawr" bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i'r posibilrwydd o ganoli'r brifwyl ar ddau safle parhaol.

Dywed Elfed Roberts ei fod yn credu byddai penderfyniad o'r fath yn drychineb ac yn haneru dylanwad yr Ŵyl wrth geisio diogelu a chynyddu defnydd o'r Gymraeg led led Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru sydd wedi sefydlu grŵp arbennig i edrych ar ddyfodol yr Eisteddfod a'r grŵp yma sy'n cynnal ymgynghoriad cyhoeddus.

Mewn llythyr at gefnogwyr yr Ŵyl mae Mr Roberts yn dweud:

"Gwyddom fod y grŵp yn trafod ac yn ystyried canoli'r Eisteddfod ar ddau safle parhaol, ac mae hyn yn ein pryderu'n fawr.

"Rydym yn credu y byddai hyn yn haneru dylanwad a chyfraniad y Brifwyl, a byddai hynny'n drychineb yn ein cyfnod ni."

Mae'r prif weithredwr yn annog pobl i ymateb i'r ymgynghoriad.

Yn ystod y Brifwyl ym Mro Morgannwg y llynedd fe wnaeth y Gweinidog Addysg Leighton Andrews , sydd â chyfrifoldeb am y Gymraeg, gyhoeddi ei fod am gynnal arolwg o'r Eisteddfod.

Mae Mr Andrews am weld a ellir ehangu apêl yr Eisteddfod.

Awgrymodd Mr Andrews fod 'na bosibilrwydd y gallai'r Brifwyl gael mwy o arian petai nhw'n moderneiddio ac yn ehangu'r apêl.

Cymreictod

Fe wnaeth yr Eisteddfod ymddangos gerbron y grŵp ym mis Tachwedd gan gyflwyno eu safbwynt ynglŷn â dyfodol yr ŵyl.

Ond y posibilrwydd o leoli'r Eisteddfod ar ddau safle yw prif destun llythyr diweddar Mr Roberts i gefnogwyr yr Ŵyl.

"Yn ein barn ni proses ac nid digwyddiad yw'r Eisteddfod ac mae'r broses, sy'n parhau dros ddwy flynedd yn yr ardal leol yn rhoi chwistrelliad o Gymreictod ac o'r Gymraeg i'r fro," meddai Mr Roberts yn ei lythyr.

"Mae gallu'r Eisteddfod Genedlaethol i ymweld ag ardaloedd gwahanol yng Nghymru yn allweddol yn ein gwaith i geisio sicrhau dyfodol ffyniannus i'r Gymraeg.

"Nid oes unrhyw ddigwyddiad na phrosiect arall a all roi'r fath hwb i ardal na'r fath broffil i'r Gymraeg a'n diwylliant, ac a all ddenu tua 150,000 o ymwelwyr i ran wahanol o'n gwlad bob blwyddyn gan roi hwb economaidd gwirioneddol i ardal mewn cyfnod mor hir o gyni economaidd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol