Dyn trawsrywiol yn ddi-euog o dreisio menyw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Abertawe

Yn Llys y Goron Abertawe cafwyd dyn trawsrywiol yn ddieuog o ymosod yn rhywiol ar fenyw.

Roedd Nadine Natasha Williams, 39 oed o Bont-rhyd-y-fen ger Port Talbot, wedi ei gyhuddo o dreisio'r fenyw a dwy drosedd rywiol arall.

Roedd y diffynnydd, Dean Williams gynt, wedi gwadu cael rhyw gyda'r fenyw "oherwydd hwn fyddai'r cyfle olaf" cyn iddo droi'n fenyw.

Roedd yr erlyniad wedi honni bod y diffynnydd wedi dal y fenyw ar wely cyn ei threisio ym mis Hydref 2011.

Cyfaddefodd y diffynnydd, sydd wedi bod yn byw fel menyw am ddwy flynedd fel rhan o'r broses newid rhyw, ei fod wedi cael rhyw gyda'r fenyw ond bod y ddau ohonyn nhw wedi cytuno i gael rhyw.

Dywedodd y Barnwr Peter Heywood: "Mae hwn wedi bod yn achos eithaf anarferol."