Gobaith am gael cerddoriaeth yn ôl ar Radio Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dydy BBC Radio Cymru ddim wedi defnyddio dros 30,000 o ganeuon ers dechrau Ionawr

Mae gobaith y bydd cerddoriaeth aelodau EOS yn cael ei chwarae ar Radio Cymru unwaith eto yn y dyfodol agos.

Mewn cyfarfod o'r asiantaeth hawliau yng Nghaernarfon nos Wener - yr ail gyfarfod yr wythnos hon yn dilyn un arall yng Nghaerdydd nos Fawrth - fe bleidleisiodd yr aelodau yn unfrydol o blaid rhoi caniatâd i'r BBC ddefnyddio eu cerddoriaeth tra bod y tradoaethau rhwng y ddwy ochr yn parhau.

Mae'r BBC ac EOS wedi bod mewn anghydfod am daliadau hawlfraint i gerddorion Cymraeg am gael chwarae eu cerddoriaeth ar wasanaeth Radio Cymru.

Ers Ionawr 1 eleni, nid oes gan y BBC hawl i ddefnyddio cerddoriaeth dros 300 o artistiaid Cymraeg - cyfanswm o rhyw 30,000 o ganeuon.

Mae pleidlais cyfarfodydd yr wythnos hon nawr yn rhoi mandad i gyfreithiwr EOS i gysylltu gyda'r BBC i wneud y cynnig.

Dywedodd Dafydd Roberts, aelod o fwrdd EOS, ei fod "yn gobeithio y byddai'r gerddoriaeth yn cael ei defnyddio ar Radio Cymru yn y dyfodol agos".

Yn gynharach yn yr wythnos, dywedodd y BBC y byddai'n mynd â'r mater i dribiwnlys hawlfraint.

Er hynny roedd cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, yn dweud ei fod yn obeithiol bod modd cyrraedd cytundeb rhwng y ddwy er bod y bwlch rhwng y ddau gorff "yn sylweddol", a hynny heb fynd i'r tribiwnlys.

Dywedodd llefarydd ar ran y gorfforaeth:"ae hyn yn ymddangos fel datblygiad positif iawn ond nid ydym wedi dod i gytundeb ar y mater hwn eto.

"Tan hynny, nid ydym mewn sefyllfa i wneud sylw pellach heblaw am ddweud ein bod yn parhau i flaenoriaethu dod i gytundeb sy'n deg a sicrhau bod cerddoriaeth Gymraeg aelodau Eos yn dychwelyd i Radio Cymru yn barhaol."