Ewrop: Arweinwyr yn taro cytundeb

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
David Cameron: Gallai'r cyhoedd fod yn 'falch' o'r cytundeb.

Mae arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd wedi cytuno cyllideb 2014-20 wedi trafodaethau hir ym Mrwsel.

Dywedodd llywydd y Cyngor Ewropeaidd Herman van Rompuy fod y cytundeb "yn werth aros amdano".

Maen nhw wedi cytuno i'r toriad cyntaf yn y gyllideb a hynny am y tro cyntaf yn hanes yr undeb.

Dywedodd Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Tomos Livingstone, fod hon yn "foment hanesyddol".

Y bwriad yw gwario £773 biliwn rhwng 2014 a 2021.

Dywedodd y Prif Weinidog, David Cameron, y gallai'r cyhoedd fod yn "falch" o'r cytundeb.

Mae Llafur wedi croesawu'r cytundeb ond mae rhai sylwebwyr wedi rhybuddio y gallai Senedd Ewrop rwystro'r broses.

£800m

Eisoes mae Llywodraeth Cymru wedi rhybuddio y gallai Cymru dderbyn £800m yn llai o gymorth economaidd.

"Wedi oriau o drafod dwi'n credu fy mod wedi helpu sicrhau cytundeb effeithiol," meddai Mr Cameron.

Dywedodd y byddai llai o arian ar gyfer amaethyddiaeth ond y byddai ymchwilio a datblygu'n cael eu hamddiffyn.

"Wrth gydweithio â gwladwriaethau eraill, mae modd cymryd camau at ddiwygio'r Undeb Ewropeaidd," meddai.

Mae angen i Senedd Ewrop gymeradwyo'r cytundeb.

Roedd gwladwriaethau fel Iwerddon a'r Deyrnas Gyfun wedi pwyso am doriadau oherwydd cyfnod o gyni economaidd.

Straeon perthnasol