Damwain: Menyw yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae menyw yn yr ysbyty wedi damwain ar draffordd yr M4 ger Abertawe brynhawn Gwener.

Cafodd dwy lôn eu cau wedi i'w char daro'r llain ganol.

Ar ôl y ddamwain cyrhaeddodd dwy injan dân o Dreforys.

Roedd y ddamwain tua 3.10pm i gyfeiriad y gorllewin ac ochr draw i ffordd ymadael Cyffordd 47.