Hysbysebu ddwywaith: Un ymgeisydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ann Hughes ei gwahardd o'i gwaith yng Ngorffennaf 2011

Er bod ysgol wedi hysbysebu am bennaeth parhaol ddwywaith dim ond un ymgeisydd sy' wedi mynegi diddordeb.

Dywedodd cyngor Môn eu bod yn amcangyfri' fod o leia' £95,000 wedi eu gwario ar gyflogi penaethiaid ac athrawon dros dro yn Ysgol Goronwy Owen yn Benllech, Ynys Môn ers Medi 2011.

Cafodd swydd y pennaeth ar gyflog o £52,000 ei hysbysebu yn Hydref a Thachwedd 2012.

Mae BBC Cymru wedi cael gwybod y bydd tribiwnlys cyflogaeth y cyn-bennaeth, Ann Hughes, ar Fawrth 25 a 26.

Gwahardd

Mae hi'n honni diswyddiad annheg.

Cafodd ei gwahardd o'i gwaith yng Ngorffennaf 2011 a chadarnhawyd ei bod wedi ei diswyddo ym Medi 2012.

Ym Mai 2011 roedd pump allan o chwech athro yn sâl ac yn bygwth gweithredu diwydiannol wedi i gynnig diffyg hyder gael ei basio.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Dyw nifer fach o ymgeiswyr ar gyfer swydd pennaeth ddim yn anarferol.

"Mae cytundeb y pennaeth dros dro wedi ei estyn yn ddiweddar.

"Ni fyddai'n addas gwneud mwy o sylwadau oherwydd y tribiwnlys."