Y Bala 3-1 Y Drenewydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified

Wrth i ail hanner y tymor ddechrau i glybiau Uwchgynghrair Bêl-droed Cymru, roedd un gêm nos Wener yn hanner isa'r tabl.

Nid yw'r rhestr gemau yn gyflawn eto oherwydd yr anghydfod am glwb Cei Connah. Fe gawson nhw'u cosbi un pwynt am gael chwaraewr nad oedd yn gymwys i chwarae yn eu gêm ddiwethaf.

Mae gan y clwb tan ddydd Sul i apelio yn erbyn y gosb, ond tan hynny, does dim sicrwydd os mai nhw neu Caerfyrddin fydd yn cwblhau'r chwech uchaf yn y tabl ar gyfer ail ran y tymor.

Ar Faes Tegid nos Wener yn hanner isa'r tabl, daeth buddugoliaeth hawdd i'r Bala yn erbyn yr ymwelwyr o'r Drenewydd.

Sgoriodd Lee Hunt ddwywaith o fewn y chwarter awr cyntaf, ac fe arhosodd hi'n 2-0 tan yr egwyl.

Er i Luke Boundford gael un yn ôl i'r Drenewydd yn yr ail hanner, roedd Stuart Jones wrth law i gael un arall i'r Bala wedi 73 munud, a chwblhau'r fuddugoliaeth.

Canlyniad nos Wener:

Y Bala 3-1 Y Drenewydd