Carwyn Jones yn ymweld â San Francisco

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Adroddiad Aled ap Dafydd

Dywed prif weinidog Cymru Carwyn Jones ei fod o'n gobeithio y bydd cwmnïau yng Nghymru yn elwa o'i daith fusnes i San Francisco.

Bydd 18 o gwmnïau, gan gynnwys cwmnïau Technoleg Gwybodaeth, yn hedfan gyda Mr Jones i Galifornia.

Hwn yw'r diweddara mewn cyfres o ymweliadau tramor gan Mr Jones gyda'r bwriad o sefydlu marchnadoedd newydd i gwmnïau o Gymru.

Dywed gwrthwynebwyr gwleidyddol Mr Jones fod angen iddo ddangos yn eglur sut mae ymweliadau o'r fath yn helpu economi Cymru.

Yn ddiweddar dywedodd Mr Jones wrth y BBC y byddai yn gwneud cyhoeddiad tra yn San Francisco, "cyhoeddiad fydd yn dangos ein bod wedi cymryd camau ymlaen."

'Gemau gwleidyddol'

Ond gwrthododd roi rhagor o fanylion ar y pryd.

Yn y gorffennol mae Mr Jones wedi siarad am yr angen i sicrhau bod gan lywodraeth Cymru staff wedi eu lleoli mewn marchnadoedd tramor o bwys, gan gynnwys gorllewin America.

Mae'r Ceidwadwyr wedi galw am sicrwydd fod y teithiau masnach yn dod â budd i Gymru - a'u bod yn cyflawni mwy na 'hybu ei ego' yn unig.

Mae Mr Jones wedi cyhuddo'r Ceidwadwyr o chwarae gemau gwleidyddol, gan fynnu ei bod yn bwysig gwerthu Cymru i'r byd.

Yn ddiweddar mae wedi ymweld â Thwrci ac Iwerddon.

Ym mis Mawrth fe fydd yn teithio i Efrog Newydd ac yna yn ymweld â Japan ym Mehefin.

Fe fydd yn San Francisco am 4 diwrnod.

"Dyma ein cyfle i ddysgu o'r farchnad lwyddiannus hon a chwilio am gyfleoedd i fusnesau o Gymru," meddai Mr Jones.

" Mae'n bwysig dros ben fy mod i fel Prif Weinidog Cymru yn sefydlu a meithrin cysylltiadau a fydd yn agor drysau i gwmnïau ein gwlad.

"Mae nifer o gwmnïau o Gymru wedi dod yma gyda mi er mwyn cymryd mantais ar y cyfle unigryw hwn i archwilio potensial y farchnad hon a denu buddsoddiad newydd."

Mae gwerth allforion o Gymru i Ogledd America wedi cynyddu dros y tair blynedd diwethaf.

Fe wnaeth Cymru allforio gwerth £915m yn ystod trydydd chwarter 2012 - y ffigyrau diweddaraf sydd ar gael.

Roedd hynny yn ostyngiad o'i gymharu â £1 biliwn yn ystod yr un cyfnod yn 2011.