Y Pab: Ymddiswyddo ddiwedd y mis

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Telor Iwan

Mae'r Pab wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi'r gorau i'w swydd ddiwedd y mis, gan ddweud ei fod yn rhy hen i barhau.

Mae'r Pab Bened XVI yn 85 oed ac fe olynodd Ioan Pawl II yn 2005.

Dyma'r ymddiswyddiad cyntaf o'r Babaeth yn y cyfnod modern.

Disgrifiad,
Wyn Thomas, fu'n astudio yn y Fatican, yn siarad gyda Kate Crockett ar y Post Cynta fore Mawrth.

Dywedodd y Fatican eu bod yn disgwyl i olynydd gael ei ethol cyn diwedd Mawrth.

Roedd y Pab presennol, y cyn Gardinal Joseph Ratzinger, yn 78 pan gafodd ei ethol.

Mewn datganiad dywedodd: "Ar ôl archwilio fy nghydwybod ar sawl achlysur o flaen Duw, rwyf wedi dod i gasgliad pendant nad yw fy nghryfderau, oherwydd fy oedran, yn addas i reoli'r offeiriadaeth Bedraidd yn effeithiol.

Dywedodd Dr Harri Pritchard Jones, un o aelodau amlwg yr Eglwys Gatholig yng Nghymru: "Mae o wedi cadw ei salwch yn gyfrinach, mi gafodd o stroc rai blynyddoedd yn ôl ond roedd o'n sioc o glywed ei fod o'n mynd.

"Dim ond unwaith dwi'n credu fod ymddiswyddiad fel hyn wedi digwydd o'r blaen.

'Penderfyniad anodd'

"Fe fydd yn cael ei gofio am ei dair cyfrol ar hanes yr Iesu ac mi wnaeth o gryn dipyn o deithio ond, wrth gwrs, roedd ei iechyd yn gwneud hynny yn fwy anodd."

Ychwaengodd fod yna barch mawr ato fel diwinydd.

Dywedodd Paul Murphy, AS a chyn Ysgrifennydd Cymru: "Mae'r Pab Bened yn ddiwinydd o fri ac rwy'n hyderus ei fod wedi dod i'r penderfyniad ar ôl llawer o bendroni.

"Rhaid bod hwn wedi bod yn benderfyniad anodd a does dim cynsail i benderfyniad o'r fath yn y cyfnod modern.

"Mae'n ddyn o ffydd gadarn ac mae Cristnogion wedi parchu ei safiad ar faterion moesol.

'Teilwng'

Disgrifiad,
Catrin Heledd yn holi'r Esgob Daniel Mullins

"Rwy'n gweddïo y bydd yr eglwys yn dod o hyd i olynydd teilwng."

Dywedodd llefarydd ar ran y Fatican, y Tad Federico Lombardi, nad oedd hyd yn oed ei gyfeillion agos yn gwybod am gynlluniau'r Pab.

Ychwaengodd fod y penderfyniad yn dangos dewrder.

Yn ôl brawd y Pab, Georg Ratzinger, roedd doctoriaid wedi ei gynghori i beidio mynd ar fwy o dripiau tramor, ac roedd wedi bod yn ystyried rhoi'r gorau iddi am fisoedd.

Straeon perthnasol