Dirwy o £5,000 i lanhäwr simneiau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Caerdydd

Yn Llys y Goron Caerdydd cafodd Philip Jones, glanhäwr simneiau o Borthcawl, ddirwy o £5,000.

Clywodd y llys fod cyn löwr o Langynwyd, Maesteg, Derwyn Rees, 73 oed, wedi marw am nad oedd y diffynnydd wedi cael gwared ar nyth oedd yn y simne.

Bu farw Mr Rees ym Medi 2008 a phenderfynodd cwest ei fod wedi marw o wenwyn carbon monocsid a'i fod wedi ei ladd yn anghyfreithlon.

Y Gweithgor Iechyd a Diogelwch oedd yn erlyn a bydd rhaid i Jones dalu £2,500 o gostau.

Cyfaddefodd iddo dorri'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch.

Tsiecio

Clywodd y llys nad oedd Jones wedi tsiecio a oedd wedi clirio'r rhwystr yn y simne, nad oedd wedi cynnal prawf mwg ac nad oedd wedi rhoi cyngor i Mr Rees.

Ar ôl y gwrandawiad dywedodd yr Arolygydd Stephen Jones o'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch: "Roedd y digwyddiad yn drychinebus ac yn sioc fawr i'w chwaer a'r gymuned leol.

"Dylai glanhäwyr simneiau sicrhau bod eu gwaith yn drylwyr a'u bod yn cynnig gwybodaeth am awyru fel nad yw trychineb o'r fath yn digwydd."

Dywedodd nith Mr Rees, Janet Jones: "Roedd modd osgoi'r drychineb ac mae ei farwolaeth wedi effeithio ar y teulu'n fawr.

"Rydyn ni'n gobeithio bod yr achos yn anfon neges glir at lanhäwyr simneiau fel na fydd hyn yn digwydd eto."