Cytundeb rhyngwladol i greu 100 o swyddi?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Carwyn Jones yn gobeithio y byddai cwmnïau yng Nghymru yn elwa o'i daith fusnes i Ogledd America

Gallai hyd at 100 o swyddi gael eu creu wedi i gwmni o Sir Gaerfyrddin sicrhau cytundeb rhyngwladol gyda chwmni Americanaidd.

Cyhoeddodd cwmni Hydro Industries, o Langennech ger Llanelli, y byddan nhw'n darparu cynnyrch ar gyfer cwmni T&T Salvage.

Cafodd y cytundeb ei arwyddo yn San Francisco nos Lun ym mhresenoldeb Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, sydd ar ymweliad busnes â Chalifornia ar hyn o bryd.

Mae Hydro Industries yn arbenigo mewn dylunio a chynhyrchu offer electronig i drin dŵr a bydd y dyfeisiadau, sydd â phatent o Gymru, yn cael eu dosbarthu ar hyd y farchnad Americanaidd gan gwmni T&T Salvage, un o'r cwmnïau mwya' o'i fath yn y byd.

Mae'r cwmni o America yn gyfrifol am ddatblygu systemau i ymateb i argyfyngau, ac maent yn berchen ar ac yn cynnal a chadw systemau diffodd tân, generaduron nwy anadweithiol a nitrogen, pympiau llong-i-long a systemau goleuo a deifio y gellir eu cludo mewn awyrennau

Trychinebau

Dywedodd Mr Jones: "Mae Llywodraeth Cymru'n falch iawn ei bod wedi cydweithio'n agos â chwmni Hydro Industries i sicrhau'r cytundeb hwn. Byddwn yn parhau i'w cefnogi yn y fenter newydd hon gyda T&T Salvage wrth iddynt fynd o nerth i nerth yng Nghymru.

"Mae yma botensial o ddod â manteision amgylcheddol go iawn drwy leihau effeithiau trychinebau o bob math.

"Bydd y cytundeb hwn yn lansio Hydro Industries ym marchnad ymateb i argyfyngau'r Unol Daleithiau - marchnad bwysig dros ben - a bydd yn cynhyrchu nifer dda o swyddi o ansawdd uchel yng Nghymru hefyd."

Meddai prif weithredwr Hydro Industries, Wayne Preece: "Mae'r fenter hon ar y cyd rhwng y ddau gwmni yn wirioneddol gyffrous i ni. Rydym wedi sefydlu ein hunain mewn byr amser fel arweinwyr ac arloeswyr mewn technoleg amgylcheddol i'w ddefnyddio yn y môr ac mae'n fraint fawr gallu gweithio gydag un o'r cewri fel T&T.

"Mae'r berthynas newydd hon yn gyfle gwych i ddatblygu ein gallu technolegol ac ehangu'r busnes. Rydym wrth ein bodd bod Hydro Industries yn sefydlu cysylltiadau byd-eang fel hyn gan arwain y ffordd mewn maes sydd mor bwysig i ddyfodol pob un ohonom.

"Dros y tair blynedd nesaf bydd y prosiect hwn yn creu swyddi o ansawdd uchel i tua 100 o bobl; bydd modd gweithio yng Nghymru neu dramor, mewn lleoliadau cyffrous ac amrywiol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol