Mwy o bobl yn cymryd rhan mewn chwareon ers y Gemau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Fred Evans fedal arian i Gymru am y tro cyntaf yn y Gemau Olympaidd ers 1972

Mae'r nifer o bobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon yng Nghymru wedi cynyddu'n sylweddol ers Gemau Olympaidd Llundain, yn ôl ymchwil newydd.

Dywed Chwaraeon Cymru fod dros 30% yn fwy o bobl yn nofio a bocsio yn y chwe mis ers i'r Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd ddod i ben.

Ac mae 30 clwb canŵio newydd wedi eu sefydlu yn y chwe mis diwethaf.

Daw'r ymchwil diweddaraf wedi arolwg barn gan BBC Radio Five Live ym mis Ionawr a awgrymodd fod un o bob pum person wedi eu hysbrydoli i gymryd rhan mewn campau oherwydd y Gemau Olympaidd.

Cynnydd sylweddol

Dywedodd Cadeirydd Chwaraeon Cymru, Yr Athro Laura McAllister: "Roedden ni'n awyddus y byddai llwyddiant y Cymry yn y Gemau yn cael ei adlewyrchu gan fwy o bobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon yng Nghymru.

"Dechreuon ni'r gwaith gyda'n partneriaid i sicrhau y byddai unrhyw blentyn fyddai'n cael ei ysbrydoli gan y rhai wnaeth gymryd rhan yn y Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd yn cael pob cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon.

"Mae'n galonogol ein bod yn awr yn gweld ffrwyth ein llafur."

Mae campau fel gymnasteg (25%), hoci (32%), nofio (39%), seiclo (24%), bocsio (33%) ac athletau (12%) wedi cofnodi cynnydd sylweddol o ran y bobl sy'n cymryd rhan yn y chwaraeon hynny ers y Gemau Olympaidd.

Ym mis Rhagfyr dywedodd Chwaraeon Lloegr fod 750,000 yn fwy o bobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon o leiaf unwaith yr wythnos yn Lloegr y llynedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol