Llys: Mwy na 200 o droseddau o'r blaen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys Ynadon Y Fflint

Mae dyn gafwyd yn euog o'r blaen oherwydd 212 o droseddau wedi ei garcharu am 12 mis wedi iddo gyfaddef dwyn ar ôl torri i mewn i dŷ a gwesty yn Wrecsam dros y penwythnos.

Clywodd Llys Ynadon Y Fflint fod Ralph Jones, 46 oed, wedi cael ei ryddhau o'r carchar wythnos yn ôl.

Roedd Jones yn oer, gwlyb ac yn isel ei ysbryd ddydd Sul pan geisiodd agor drysau tai yn Ffordd Rhosddu wrth chwilio am le i gysgu.

Ond fe ddygodd esgidiau myfyrwyr o fflat un ystafell a dwyn dau deledu o Gwesty'r Lemon Tree yn Ffordd Rhosddu.

Cafodd ei garcharu am flwyddyn ar ôl pledio'n euog i ddau gyhuddiad o fyrgleriaeth.

Dywedodd Melissa Griffiths ar ran yr amddiffyn fod ei chleient wedi cael ei ryddhau o'r carchar wythnos ynghynt ac wedi gorfod gadael ei lety.

Ychwanegodd ei fod yn ddigartref ddydd Sul ac yn cerdded o gwmpas y dref ar ôl yfed alcohol.